Pielęgniarki Cyfrowe o porozumieniu MZ z pielęgniarkam

11 Lipca 2018, 15:37 pielęgniarka

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe pogratulowało zawartego kompromisu w ramach porozumienia między MZ a OZZPiP oraz NIPiP. Stowarzyszenie widzi wiele korzystnych zapisów, ma jednak też szereg wątpliwości.

W stanowisku opublikowanym w środę na stronie internetowej Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe czytamy, że środowisko pielęgniarek i położnych z niecierpliwością oczekiwało na efekt konstruktywnych rozmów prowadzonych z Ministerstwem Zdrowia. - Gratulujemy zawartego kompromisu i rozumiemy, iż był on zawarty po wielogodzinnych i kilkumiesięcznych rozmowach - czytamy.

- Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe wielokrotnie deklarowało chęć współdziałania ze OZZPiP oraz z NRPiP w negocjacjach z Ministerstwem Zdrowia - przypomniało stowarzyszenie.

Wiele korzystnych zapisów

Stowarzyszenie za korzystny uznało zapis zapis odnoszący się do urlopu szkoleniowego oraz punkt, w myśl, którego pracodawca nie raz, a dwa razy do roku, jest zobowiązany do wykazywania Narodowemu Funduszowi Zdrowia ilości etatów pielęgniarskich i ich równoważników. - Jest to, korzystne przede wszystkim dla pielęgniarek i położnych świadczących usługi w ramach umowy cywilno-prawnej - podkreśliły pielęgniarki.

Korzystnym - według stowarzyszenia - jest też fakt, włączenia kwoty 1100 zł w 1 września 2018r. i 100 zł w następnym roku kalendarzowym do podstawy, gdyż wiadomym jest, że dodatek zawsze może zostać w którymś momencie „zabrany”.

Wątpliwości do rozwiania

Stowarzyszenie śledząc bardzo liczne komentarze w mediach społecznościowych oraz sugerując się treścią napływających do niego e-maili zwróciły się o wyjaśnienie kilku nurtujących środowisko kwestii by rozwiać wszelkie wątpliwości. Pytają m.in.:
- Czy kwota 1200 zł jest kwotą wyliczoną brutto z czterech transz porozumienia z 2015 r., a jeżeli nie, to na jakich zasadach została wyliczona?
- Czy owe 1200 zł do uposażenia zasadniczego, otrzymają również pielęgniarki zatrudnione w Domach Opieki Społecznej i Stacjach Krwiodawstwa oraz dializ?
- Czy 1200 zł otrzymają pielęgniarki i położne w miejscach, w których pracodawca jedną lub więcej transz porozumienia z 2015 roku już włączył do wynagrodzenia zasadniczego, jak choćby w przypadku Centrum Zdrowia Dziecka czy USK 1 we Wrocławiu?
1200 zł. to 3 transze porozumienia z ministrem M. Zembalą, co wobec tego z należną nam 4 transzą gwarantowaną w owym porozumieniu?
- Czy przesunięcie środków z tzw. „dodatku zembalowego” jest jednoczesnym realizowaniem podwyżek gwarantowanych ustawą z dnia 08.06.2017 r.
- Czy dyrekcje placówek ochrony zdrowia są zobligowane do aneksu do umowy i podniesienia nam płacy o kwotę wymienioną w porozumieniu z ministrem Szumowskim?
- Czy zostanie powołany organ kontrolny czuwający nad prawidłowością wdrażania realizacji porozumienia?
- Czy tzw. porada pielęgniarska wprowadzona do świadczeń gwarantowanych z wybranych zakresów, będzie odpowiednio wyceniona oraz czy przedłoży się to na gratyfikacje finansowe dla bardzo obciążonych pracą pielęgniarek?

Źródło: pielegniarkicyfrowe.pl

AK

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz