MZ przypomina: od jutra nowe formularze IOWISZ

12 Lipca 2018, 9:49 Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie przypomina, że od jutra (13 lipca) wchodzi w życie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

 
 

Tego dnia w życie wejdą dwa rozporządzenia Ministra Zdrowia stanowiące akty wykonawcze ww. ustawy, tj.:

- rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Do 12 lipca 2018 r. wnioski mogą być składane na aktualnie obowiązującym formularzu, a od 13 lipca 2018 r. - obowiązują już nowe formularze. W związku z wprowadzanymi zmianami  od 12 lipca 2018 r. od godziny16.00 do 13 lipca 2018 r. do godziny 8.0,  będzie trwała przerwa techniczna związana z wprowadzaniem zmian w systemie informatycznym.

Polecamy również:

Projekt rozporządzenia z formularzem IOWISZ - do konsultacji społecznych

Dla kogo zmiany w IOWISZ-u będą korzystne?

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz