Kolejny wiceprezes NFZ

12 Lipca 2018, 13:47 NFZ

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia pozytywnie zaopiniowała w czwartek kandydaturę Adama Niedzielskiego na wiceprezesa Funduszu ds. operacyjnych - dowiedziała się Polityka Zdrowotna.

Adam Niedzielski jest dyrektorem generalnym Ministerstwa Finansów, a także członkiem Rady NFZ.

Konkurs na stanowisko wiceprezesa ds. operacyjnych Centrala NFZ ogłosiła w połowie czerwca. Prezes NFZ wydał wówczas zarządzenie ws. regulaminu organizacyjnego centrali NFZ, w którym wskazał takie nowe stanowisko.

Wiceprezes ds. operacyjnych ma sprawować bezpośredni nadzór nad Departamentem Analiz i Strategii oraz Departamentem Spraw Świadczeniobiorców. 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zgodnie z § 3 ust. 1 statutu Funduszu, do zakresu obowiązków zastępców Prezesa Funduszu należy zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji zadań określonych dla podległych im komórek organizacyjnych centrali Funduszu, a w szczególności:
1) proponowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;
2) planowanie i organizowanie realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;
3) koordynacja działalności podległych komórek organizacyjnych;
4) rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw przez podległe komórki organizacyjne;
5) reprezentowanie na zewnątrz Funduszu:
a) w sprawach należących do zakresu działania podległych komórek organizacyjnych,
b) w zakresie zastrzeżonym dla Prezesa Funduszu, za zgodą albo na polecenie Prezesa Funduszu;
6) podpisywanie, w granicach swych uprawnień, korespondencji wynikającej z zakresu działania podległych komórek organizacyjnych;
7) parafowanie projektów pism zastrzeżonych do podpisu Prezesa Funduszu, przygotowanych przez podległe komórki organizacyjne;
8) występowanie do Prezesa Funduszu z wnioskami w sprawach personalnych pracowników podległych komórek organizacyjnych;
9) przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących prac podległych komórek organizacyjnych w zakresie i terminach określonych przez Prezesa Funduszu;
10) wykonywanie innych poleceń Prezesa Funduszu.

Pod koniec czerwca stanowisko wiceprezesa NFZ ds. mundurowych, na którym od dawna był wakat, objął Dariusz Tereszkowski-Kamiński. 

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz