Inwestycje - skąd Polscy przedsiębiorcy biorą na nie pieniądze?

12 Lipca 2018, 14:30 pieniądze

Jedynie 11 procent spośród małych i średnich przedsiębiorców z branży medycznej deklaruje pogorszenie sytuacji finansowej swojej firmy, a co czwarte przedsiębiorstwo wkrótce rozpocznie inwestycje, głównie finansowane z środków własnych.

Niestabilność systemowa blokuje rozwój firm

Jak pokazują badania IBRIS przeprowadzone na zlecenie Siemens Finance, który specjalizuje się w produktach i usługach finansowych dla firm, większość przedstawicieli sektora medycznego ocenia, że sytuacja finansowa ich przedsiębiorstwa w porównaniu do ubiegłego roku poprawiła się (45 proc.) lub utrzymała (42 proc.). Jedynie 11 proc. przedsiębiorstw z sektora healthcare twierdzi, że kondycja firmy uległa pogorszeniu.

Dobre odczucia przedsiębiorców nie przekładają się za to na inwestycję w branży. W ciągu najbliższych 6 miesięcy wydatki na ten cel zamierza ponieść jedynie 1/4 przedsiębiorstw z branży healthcare, wobec 36 proc. firm przemysłowych. Zdaniem eksperta Siemens Finance Tomasza Szyszki, związane jest to z niepewną sytuacją sposobu gospodarowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia publicznych funduszy.– Przedsiębiorcy obawiają się, że NFZ zacznie kierować pieniądze w większym stopniu do szpitali publicznych – kosztem kontraktów z placówkami prywatnymi. Dla wielu z nich to problem, gdyż współpraca z Funduszem stanowi ważne źródło ich przychodu – dodaje Tomasz Szyszka z Siemens Finance.

Lekarze przedsiębiorcy niechętnie sięgają po pożyczki - słusznie?

Zdaniem analityków, zdecydowana większość (65,2 proc.) przedsiębiorstw medycznych wykorzysta do przeprowadzenia inwestycji środki własne. Najczęstszą formą finansowania zewnętrznego inwestycji będzie leasing (17,6 proc. MŚP z branży medycznej.)  Drugim w kolejności źródłem finansowania będą natomiast fundusze unijne (11,3 proc. firm).

W ciągu ostatniego roku z pożyczki leasingowej skorzystało 15,6 proc. ankietowanych z branży healthcare, z kredytu bankowego – 10 proc., a niespełna 8 proc. z funduszy unijnych. Najczęściej jednak (65 proc.) badani deklarowali, że w minionym roku nie korzystali z zewnętrznego wsparcia, finansując inwestycje środkami własnymi. W sektorze przemysłowym finansowanie własne wybrało zaledwie 29 proc. badanych.

– Wadą strategii polegającej na finansowaniu ze środków własnych jest to, że często ogranicza ona możliwości rozwoju firmy. W wielu wypadkach bowiem przedsiębiorca, w tym wypadku lekarz, nie ma potrzebnego kapitału dostępnego od razu i musi regularnie oszczędzać by dokonać inwestycji. W ten sposób część funduszy jest „zablokowanych” i nie mogą one pracować na rzecz spółki. – ocenia Tomasz Szyszka.

Jak zaznacza, przed podjęciem decyzji o wyborze metody finansowania zewnętrznego warto dobrze poznać alternatywne rozwiązania. - Firma może dużo zaoszczędzić wybierając optymalną ofertę. Dobrym rozwiązaniem jest także skorzystanie z pomocy profesjonalnego doradcy, który pomoże w dokonaniu wyboru - czytamy w informacji prasowej. 

 źródło: Siemens Finance

 

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz