Rada Przejrzystości oceni profilaktyczną mastektomię

12 Lipca 2018, 16:01 rak piersi mammografia biust amazonka

Rada Przejrzystości na najbliższym posiedzeniu 23 lipca zajmie się przygotowanie stanowiska ws. zasadności włączenia do koszyka świadczeń gwarantowanych profilaktycznej mastektomii u kobiet z grupy bardzo wysokiego i wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwór piersi.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego „Profilaktyczna mastektomia u kobiety z grupy bardzo wysokiego i wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwór piersi”.

Przygotowanie opinii w sprawie oceny zasadności wprowadzenia zmian w programie lekowym „Leczenie raka piersi (ICD-10 C50)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego BEBILON PEPTI 1 SYNEO i BEBILON PEPTI 2 SYNEO we wskazaniach: zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku GAZYVARO (obinutuzumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie 1 linii chłoniaka grudkowego obinutuzumabem (ICD-10: C82)”.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego współfinasowanych przez UE w ramach EFS:

  1. „Wczesne wykrywanie, terapia oraz rehabilitacja dzieci z całościowymi zaburzeniami psychicznymi na lata 2019-2021” (woj. zachodniopomorskie),
  2. „Regionalny program rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia na lata 2019-2022” (woj. śląskie),
  3. „Regionalny program rehabilitacji osób chorych na nowotwory układu pokarmowego na lata 2019-2022” (woj. śląskie),
  4. „Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi afektywnymi oraz nerwicowymi na lata 2019-2022” (woj. śląskie),
  5. „Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych na lata 2019-2022” (woj. śląskie),
  6. „Regionalny program rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022” (woj. śląskie),
  7. „Regionalny program rehabilitacji osób z zapalnymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022” (woj. śląskie),
  8. „Regionalny program rehabilitacji oddechowej, jako droga do aktywności zawodowej i społecznej na lata 2019-2022” (woj. śląskie).

AK

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz