Brak opłat dla rodziców za pobyt z dzieckiem w szpitalu -projekt ustawy do konsultacji

13 Lipca 2018, 11:55 lekarz dziecko pediatra

Do konsultacji społecznych został w piątek skierowany projekt ustawy, który wprost wskazuje, że rodzice ani opiekunowie nie mogą być obciążani opłatą za pobyt z dzieckiem w szpitalu.

- Dziecko ma prawo do tego, aby cały czas przebywali razem z nim w szpitalu rodzice albo opiekunowie. Obecność osób bliskich jest korzystna dla dziecka, przyspiesza proces leczenia, łagodzi stres i wzmacnia poczucie bezpieczeństwa. Dlatego rodzicom należy stwarzać możliwie dogodne warunki pobytu w szpitalu razem z dzieckiem, zachęcać i ułatwiać im realizację tego prawa. Tymczasem pobieranie przez szpitale opłat od rodziców, ogranicza wielu z nich możliwość korzystania z tego prawa - czytamy w uzasadnieniu.

Jak wskazało ministerstwo zdrowia, ustawa ma na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących sprawowania w podmiotach leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

- Pobyt rodziców albo opiekunów przy dziecku w szpitalu nie może narażać ich na ponoszenie nieuzasadnionych wydatków- przekonuje resort. Projekt ustawy wprost wskazuje, że z tytułu opieki sprawowanej nad dzieckiem w szpitalu rodzice albo opiekunowie nie mogą być obciążeni opłatą.

Brak opłat także dla opiekuna osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym

Analogiczne rozwiązanie dotyczyłoby pobytu opiekuna z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym.

Opinie do projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta można składać w ciągu 30 dni.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz