Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Stanowisko OPZZ w sprawie załamania dialogu społecznego

13 Lipca 2018, 16:20 pielęgniarki (Foto:OPZZ)

 

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków zawodowych wydało stanowisko ws. załamania dialogu społecznego. Chodzi o pominięcie toczących się w Radzie Dialogu Społecznego rozmów o podwyżkach dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia i zawarcie w międzyczasie porozumienia między MZ i pielęgniarkami.

- Prezydium OPZZ wyraża stanowczy sprzeciw wobec deprecjonowania uprawnień i pozycji Rady Dialogu Społecznego jako najważniejszego forum dialogu społecznego w Polsce. Wydarzenia ostatnich tygodni wskazują, że najważniejsze dla pracowników i społeczeństwa decyzje, będące ustawową kompetencją RDS, zapadają poza Radą. Jest to dla nas - jako jednej ze stron dialogu społecznego - nieakceptowalna praktyka - czytamy w stanowisku.

Według OPZZ, przykładem jest brak ustawowo gwarantowanych negocjacji w sprawie wysokości kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów przed posiedzeniem RDS omawiającym tę problematykę. Negocjacje były fikcją.

Porozumienie MZ z pielęgniarkami

- W dniu 9 lipca 2018 r. Minister Zdrowia podpisał Porozumienie z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych w sprawie realizacji postulatów płacowych wobec tylko tej jednej grupy zawodowej. Zdarzyło się to w czasie, gdy rozmowy dotyczące systemowego wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia są aktualnie prowadzone w RDS - wskazali związkowcy.

- Takie praktyki i decyzje ministra, członka Rady Dialogu Społecznego, stawiają pod znakiem zapytania sens funkcjonowania Rady. To przykład dzielenia środowiska pracowniczego- wskazuje OPZZ.

Związkowcy podkreślili, że nie akceptują pozorowanego dialogu społecznego!

- Działając dla dobra dialogu społecznego, OPZZ żąda od strony rządowej poważnego i odpowiedzialnego traktowania Rady Dialogu Społecznego jako forum negocjacji i wypracowywania stanowisk w przewidywanych jej kompetencjami sprawach - czytamy w stanowisku. 

Źródło: OPZZ

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz