Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Senat przyjął bez poprawek nowelę ustawy o 6 proc. PKB na zdrowie

13 Lipca 2018, 22:22 SENAT

Senatorowie podczas piątkowych głosowań nie wprowadzili poprawek do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Zakłada ona przyspieszenie tempa wzrostu nakładów finansowych na publiczny system ochrony zdrowia, tak by nie mniej niż 6 proc. PKB było przeznaczane na ten cel od 2024 r. (4,78 proc. w 2018 r.).

W ubiegłym tygodniu Sejm znowelizował ustawę zakładającą przyspieszenie tempa wzrostu nakładów publicznych na system ochrony zdrowia, tak by nie mniej niż 6 proc. PKB było przeznaczane na ten cel od 2024 r. Dotychczas przepisy wskazywały, że wzrost ten ma nastąpić do 2025 r. Nowela realizuje jeden z zapisów porozumienia ministra zdrowia z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z 8 lutego 2018 r.

Podczas posiedzenia senackiej komisji zdrowia senatorowie PO zgłaszali liczne poprawki zgodne z postulatami rezydentów, a także Naczelnej Izby Lekarskiej. Jednak komisja odrzuciła je.

Jak przekonywał senator Tomasz Grodzki (PO) oraz wiceprezes NRL Jacek Kozakiewicz, projekt w obecnym kształcie nie wypełnia zobowiązań przewidzianych w porozumieniu z rezydentami. Wskazywali m.in. na wykluczenie z ustawy specjalistów z AOS i POZ. Ustawa mówi wyłącznie o specjalistach wykonujących zawód w warunkach całodobowych i całodziennych. 

Wątpliwości budzi także zbyt szeroki zakaz pracy w innych podmiotach leczniczych. Styczniowe porozumienie zakładało, że zakaz ma dotyczyć jedynie wykonywania tożsamych świadczeń zdrowotnych w różnych placówkach Według autorów poprawek, jeżeli lekarze podpiszą zobowiązania proponowane w ustawie i przestaną pracować w innych miejscach, może to skutkować dla pacjentów zmniejszeniem dostępności do świadczeń.

Ponadto w opinii senatora Grodzkiego oraz NRL, lekarze powinni otrzymać status funkcjonariusza publicznego bez względu na miejsce wykonywania zawodu. 

Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz