Wytyczne i monitoring pacjentów zażywających wiele leków

17 Lipca 2018, 9:36 APTEKA FARMACEUTA

Królewskie Towarzystwo Farmaceutyczne (Royal Pharmaceutical Society) przekazało do konsultacji projekt dokumentu zawierające wytyczne dla profesjonalistów medycznych dotyczące politerapii. Zlecenia mają przyczynić się do ograniczenia tego narastającego w Wielkiej Brytanii zjawiska. Od jakiej liczby molekuł chorzy mają być objęci specjalnym monitoringiem?

 

Wytyczne będące zbiorem najlepszych praktyk klinicznych przygotowane zostały przez multidyscyplinarny zespół ekspertów pod kierownictwem farmaceutki Clare Howard, która od września 2014 roku zajmuje się klinicznymi aspektami optymalizacji farmakoterapii w ramach Wessex Academic Health Science Network (AHSN), a od marca 2016 roku przewodniczy Grupie Eksperckiej ds. Optymalizacji Farmakoterapii przez Care Quality Commission w Londynie.

Projekt dokumentu przedstawionego przez RPS to odpowiedź na rosnący problem wielolekowości, a także wyzwanie – jakim jest starzejące się społeczeństwo Wielkiej Brytanii. W dokumencie przedstawiono diagnozę problemu, a także przedstawiono skalę problemu jakim jest polipragmazja.

Wytyczne Królewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego przygotowane zostały podzielone na rekomendacje dla konkretnych grup uczestników procesu optymalizacji farmakoterapii – decydentów systemu ochrony zdrowia, lekarzy, pielęgniarek i pacjentów, a także dla poszczególnych grup farmaceutów. Zalecenia dla tych ostatnich zostały wyodrębnione w zależności od miejsca wykonywania zawodu – dla farmaceutów klinicznych pracujących na oddziałach szpitalnych, w opiece domowej oraz aptekach otwartych i praktykach lekarzy rodzinnych.

Zgodnie z propozycjami – system ochrony zdrowia ma w szczególności identyfikować i monitorować tych pacjentów, którzy przyjmują 10 i więcej molekuł, a następnie obejmować ich kompleksową opieką. Jednocześnie zalecenia zobowiązują osoby (z zespołów terapeutycznych) odpowiedzialne za rozwiązywanie problemu polipragmazji do korzystania z dostępnych narzędzi do analizy danych i zarządzania ryzykiem wielolekowości.

Zdaniem autorów zaproponowane rozwiązania przyjęte w rekomendacjach pozwolą nie tylko na redukcję problemu polipragmazji, ale również zwiększą zaangażowanie pacjentów w przestrzeganie zaleceń terapeutycznych, zmniejszą zjawisko marnowania leków, a także poprawią wskaźniki zdrowotne osób korzystających z farmakoterapii.

RPS przekazując 43-stronnicowy dokument do konsultacji społecznych dał czas na zgłaszanie ewentualnych uwag do końca sierpnia.

źródło: rpharms

AM

Polecamy również:

Raport: wprowadzenie opieki farmaceutycznej przyniosłoby blisko 4 mld zł oszczędności

NHS zamierza uruchomić centrum leczenia uzależnienia od internetu

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz