Opublikowano nowelę Prawa farmaceutycznego

17 Lipca 2018, 14:24 Leki apteka

W Dzienniku Ustaw opublikowana została we wtorek nowelizacja ustawy o Prawie farmaceutycznym. Nowela ma m.in ograniczyć proceder wywozu leków za granicę i wzmocnić nadzór nad produkcją leków. Daje nowe uprawnienia dla Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Większość nowych regulacji wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Nowela ma ona poprawić dostęp polskich pacjentów do lekarstw poprzez właśnie ograniczenie wywozu leków za granicę. 

Nowe przepisy m.in. nakładają nowe obowiązki na kierowników aptek. Nowela mówi także o istnieniu konfliktu interesów w wykonywaniu pracy członków samorządu aptekarskiego w Inspekcji Farmaceutycznej.

GIF z nowymi uprawnieniami

GIF będzie mógł teraz określić status zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych. Tym samym, inspektorat będzie mógł również nie wyrazić zgody na dalsze wytwarzanie leków szczególnej kategorii, stosowanych w terapii zaawansowanej. 

Jednocześnie od teraz, terapie zaawansowane będą uznawane za eksperyment medyczny, a odpowiedzialność za ich stosowanie, będzie ponosił lekarz. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia zagrożenia, dla jakości lub bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych istnieje możliwość przeprowadzenia inspekcji nie tylko u wytwórcy lub importera produktu leczniczego, ale także u podmiotu odpowiedzialnego lub u jego przedstawiciela.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

farmaceuta Wtorek, 17 Lipca 2018, 15:58
Nowela nie tylko dotyczy "konfliktu interesów w wykonywaniu pracy członków samorządu aptekarskiego w Inspekcji Farmaceutycznej" ale przed wszystkim zabrania łączenia stanowiska inspektora farmaceutycznego od GIFa w dół z udziałami bądź pracą w spółkach powiązanych z obrotem lekami. Dodam, że podobne obostrzenia nie dotyczą innych inspekcji np. weterynaryjnej, bądź sanitarnej, w ślad za tymi ograniczeniami nie idą również wyższe wynagrodzenia.