Ekspert o programie zdrowia dla stolicy P. Jakiego

19 Lipca 2018, 12:20

Powołanie lekarza miasta st. Warszawy i całodobowe dyżury pediatryczne w każdej dzielnicy miasta - to tylko niektóre z ogłoszonych w tym tygodniu propozycji Patryka Jakiego jako kandydata na prezydenta Warszawy. O skomentowanie ich poprosiliśmy Dariusza Hajdukiewicza, który przez wiele lat był dyrektorem Biura Polityki Zdrowotnej w stołecznym ratuszu, a obecnie jest dyrektorem naczelnym Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie. 

Głównymi założeniami programu zdrowotnego dla miasta st. Warszawy proponowanymi przez Patryka Jakiego są:

 • Powołanie lekarza miasta st. Warszawy, który:
  • będzie miał za zadanie skoordynowanie całej polityki zdrowotnej w mieście
  • Będzie współpracował ze szpitalami i placówkami zdrowia w mieście, których organem założycielskim jest samorząd
 • Polepszenie dostępności do usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta
 • Wprowadzenie 24-godzinnych dyżurów pediatrycznych w każdej dzielnicy
 • Wprowadzenie programu Zdrowa Warszawska Rodzina, który zakłada walkę z otyłością, dopalaczami i narkotykami
 • Wprowadzenie projektów:
  • Warszawskie Dziecko
  • Przeciwdziałania Depresji

Przede wszystkim pomysł powołania instytucji Lekarza Miasta, jako koordynatora organizacji ochrony zdrowia w Warszawie, wcale nie jest nowy. Przed około 15 laty podjęto próbę zapewnienia takiego całodobowego dyżuru pełnionego w strukturach stołecznego Biura Polityki Zdrowotnej. Szybko jednak ujawniło się wiele mankamentów tej koncepcji. Przede wszystkim okazało się, że lekarzy zainteresowanych takimi dyżurami jest bardzo mało, zatem pełnili je na ogół inni profesjonaliści medyczni, przede wszystkim pielęgniarki i ratownicy. I tak jest do dziś. Poza tym warto pamiętać, że różne szpitale i przychodnie dysponowały (i nadal dysponują) różnymi i na ogół niekompatybilnymi systemami i programami informatycznymi, co w praktyce uniemożliwia udostępnianie i centralną obróbkę danych i informacji medycznych.

Jeśli w ogóle, w świetle RODO, takie przetwarzanie danych będzie można uznać za legalne, to należy liczyć się z bardzo wysokimi kosztami długotrwałych modernizacji tych systemów. To jednak nadal nie rozwiąże problemu. Trzeba bowiem zauważyć, że taki koordynator nie dysponował dotąd żadnymi kompetencjami nadzorczymi względem medyków zatrudnionych we wszystkich podmiotach leczniczych w mieście - nie mógł im więc nakazać określonego zachowania wobec np. pacjenta wymagającego hospitalizacji. Dziś taki koordynator może jedynie doradzić pacjentowi określone postępowanie - najbardziej racjonalne w danej sytuacji zdrowotnej. Patryk Jaki podkreśla, że taki koordynator (Lekarz Miasta) musi zostać wyposażony w specjalne uprawnienia. Tyle, że na podstawie obecnie obowiązujących przepisów kompetencji tych nie może mu nadać ani Prezydent ani Rada Warszawy. Konieczna jest zatem odpowiednia interwencja ustawodawcy, który jednak dotychczas nie widział potrzeby zmiany prawa w tym zakresie. Warto natomiast pamiętać, że silne uprawnienia nadzorcze posiada oddział wojewódzki NFZ, który m.in. zbiera i analizuje informacje np. nt. kolejek, co jednak na ogół nie wypływa na ich istotne skrócenie.

Podobnie należy ocenić pomysł wprowadzenia w 18 dzielnicach całodobowych dyżurów pediatrycznych. Zakładając, że do zapewnienia obsady jednego całodobowego dyżuru przez miesiąc niezbędne jest pozyskanie 5 lekarzy na pełnych etatach, to dla zapewnienia takich dyżurów we wszystkich dzielnicach konieczne okaże się zatrudnienie przynajmniej 90 lekarzy pediatrów. Problem w tym, że specjaliści ci nadal stanowią bardzo deficytową grupę. Zatem do możliwości wywiązania się z tej obietnicy wyborczej należy również podchodzić z dużą ostrożnością. Przy okazji warto przypomnieć, że zgodnie z niedawno wdrożonymi rozwiązaniami pacjent ma prawo zgłosić się nie tylko do ośrodka nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ale także do SOR czy do izby przyjęć, a do pełnienia dyżurów całodobowych w izbie przyjęć zobowiązane są wszystkie szpitale w tym również szpitale pediatryczne i szpitale ogólne z oddziałami pediatrycznymi. Dyżurują więc w nich pediatrzy. Na co dzień takie rozwiązanie jest wystarczająco skuteczne. Problem pojawi się jednak w jesienno - zimowym okresie wzmożonych zachorowań, gdy może nawet być problem ze znalezieniem miejsca na pediatrii. I na tę bolączkę systemu należałoby raczej znaleźć panaceum.

Za ważne należy uznać pomysły zorganizowania programów polityki zdrowotnej np. programu Zdrowa Warszawska Rodzina, w którym planowane są działania nakierowane m.in. na zapobieganie i zwalczanie otyłości, a także Miejskiego Programu Przeciwdziałania Depresji. Rzeczywiście problem otyłości, skutkujący całym szeregiem kolejnych patologii w dalszym życiu dziecka czy młodego człowieka, wymaga podjęcia pilnie skutecznej i zakrojonej szeroko interwencji Miasta. Program ten jednak musi uwzględniać również szereg działań na rzecz pacjentów geriatrycznych i niepełnosprawnych. Natomiast w zakresie psychiatrii nie należałoby ograniczać się tylko do depresji, ale (jak to było w ostatnich latach postulowane, a nawet przygotowywane) niezbędne musi być kompleksowe podejście do ochrony zdrowia psychicznego.

Dariusz Hajdukiewicz

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz