MZ w sprawie stosowania amalgamatu stomatologicznego

19 Lipca 2018, 15:14 Stomatologia

Od 1 lipca 2018 r. amalgamatu stomatologicznego nie można stosować w leczeniu zębów mlecznych, w leczeniu stomatologicznym dzieci w wieku poniżej 15 lat oraz kobiet ciężarnych lub karmiących, z wyjątkiem sytuacji, w których lekarz dentysta uzna to za absolutnie niezbędne z uwagi na szczególne potrzeby medyczne pacjenta. Ministerstwo Zdrowia nie zdążyło jednak przygotować na czas odpowiednich regulacji prawnych. Zapytaliśmy resort zdrowia jak w takiej sytuacji powinni postępować dentyści?

Polskie czy Europejskie przepisy?

Zgodnie z art. 10 ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 cyt. od dnia 1 lipca 2018 r. (...) Przepis ten dopuszcza stosowanie amalgamatu stomatologicznego w sytuacjach, w których lekarz dentysta uzna to za niezbędne na szczególne potrzeby medyczne pacjenta.  Zgodnie zaś z art. 4 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r., poz. 617),  lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością, co oznacza, że udzielanie świadczeń winno odbywać się przy zachowaniu powyższych zasad na podstawie zdiagnozowanego stanu zdrowia, a świadczenia odpowiednie do stwierdzonych potrzeb medycznych pacjenta.

 

Co zamiast almagamatu?

Zgodnie z załącznikiem nr 11 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 193 z późn. zm.) wśród materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dla wszystkich świadczeniobiorców znajdują się m.in. takie materiały:

- cementy podkładowe na bazie wodorotlenku wapnia, cement fosforanowy;

- cementy glasjonomerowe.

W Ministerstwie Zdrowia są prowadzone prace analityczne odnośnie wykazu materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych.

 

 Jakie kary grożą stomatologom?

Odnosząc się do kwestii egzekwowania obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008, zgodnie z art. 16 ww. rozporządzenia, państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji za naruszenie niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich wdrożenia.

Jak wynika z informacji uzyskanych w trybie roboczym, w Ministerstwie Środowiska trwają wstępne prace nad przygotowaniem projektu rozwiązań w tym zakresie (zagadnienia dotyczące zakazu stosowaniu amalgamatu oraz wymóg wyposażenia gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu stanowią tylko jeden z obszarów tej regulacji i w tym zakresie Ministerstwo Zdrowia będzie współpracowało z Ministerstwem Środowiska).

 

JK

 Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Konstancja Czwartek, 19 Lipca 2018, 16:14
czyli że nie ma przeciwwskazań do leczenia endo na nfz wszystkich zębów u wszystkich pacjentów? bo jeśli jest taka potrzeba pacjenta, taka diagnoza i taki stan wiedzy lekarza? Ministerstwo wskazuje na ustawę, która obowiązuje teoretycznie nadrzędnie, żeby wytłumaczyć swoją opieszałość na zasadzie 'no masz, czytaj, czego się burzysz, przecież wszystko jasne. co z tego, że nie wydaliśmy rozporządzeń? nie czepiajcie się, wiecie co macie robić, szukacie tylko dziury w całym.'
Tak ja się czuje jako pracownik administracyjny Przychodni. Nie wiem jakie wytyczne wskazywać lekarzom, które przepisy ich obowiązują, bo jeśli te które wskazuje teraz ministerstwo, to, proszę wybaczyć, jest to śmiech na sali, dlatego że:
leczenie zębów 'zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu (lekarzowi) metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością' to nie jest leczenie które umożliwia świadczenidowacom płatnik.

żeby zrealizować świadczenia według koszyka świadczeń gwarantowanych, to leczenie myśl art. 4 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r., poz. 617) jest mrzonką. Ale my to wiemy od lat. Leczenie na NFZ to dostosowywanie pacjenta do procedur, nie zaś leczenie procedurami dostępnymi dla lekarza.

Odpowiedź MZ, w moim odczuciu, uważam za merytorycznie bezwartościową.