Sejm: Projekt ustawy o tzw. dopalaczach po pierwszym czytaniu

19 Lipca 2018, 15:05 dopalacze narkotyki handel nielegal

Projekt noweli ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie.  W myśl projektu, dopalacze będą traktowane jak narkotyki.  Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 listopada 2018 r.

Wiceminister zdrowia Marcin Czech wyjaśniał, że celem wprowadzonych zmian jest bardziej skuteczne ograniczenie dostępu do nowych substancji psychoaktywnych. Jak wyjaśnił, po zmianach, tzw. dopalacze będą traktowane na równi z narkotykami.

M. Czech wskazał, że projekt przewiduje zmianę definicji „dopalacza” – nowej substancji psychoaktywnej i środka zastępczego. Za posiadanie nowej substancji psychoaktywnej będą groziły kary, jak za narkotyki.

Odpowiedzialność karna

W myśl projektu, środek zastępczy – dopóki nie ustali się jego składu – zostanie objęty karą finansową. Dopiero w przypadku wyodrębnienia z niego substancji, która zostanie wpisana do wykazu Nowych Substancji Psychoaktywnych, za jego posiadanie będzie grozić odpowiedzialność karna.

Wprowadzone regulacje obejmą nowe substancje psychoaktywne kontrolą analogiczną jak środki odurzające i substancje psychotropowe. Pozostawiona zostanie odpowiedzialność administracyjna w przypadku środków zastępczych. Oznacza to, że nadzór nad środkami zastępczymi nie zmieni się, i będą one podlegać analogicznym procedurom jak dotychczas.

- Dodatkową zmianą jest wpisanie w rozporządzenie wykazu nowych substancji psychoaktywnych, co wynika z szybkiego tempa pojawiania się nowych niebezpiecznych substancji. Wpisanie w wykaz ustawowy trwa dłużej. Listy tych substancji stanowić będą załącznik do rozporządzenia, a nie do ustawy, więc ich aktualizacja będzie szybsza – mówił wiceminister.

Nowe obowiązki - zgłaszanie przypadków zatruć

Wskazał też na nowy obowiązek zgłaszania przypadków zatruć i podejrzeń zatruć. Placówki, które podejrzewają pacjenta o stosowanie „dopalaczy” będą musiały powiadomić o tym powiatowego inspektora sanitarnego (obecnie nie ma takiego obowiązku). Jednocześnie informacje o osobach, które trafiły do szpitala z powodu zatrucia „dopalaczami”, trzeba będzie niezwłocznie przekazywać Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu (GIS).

 - Przepisy karne. Zgodnie z nimi tzw. dopalacze będą traktowane przez prawo na równi z narkotykami – podkreślił M. Czech. - Zasadniczym celem ustawy jest objęcie przepisami karnymi przede wszystkim czynów związanych z  dystrybucją tych substancji - dodał.

Zgodne prace nad projektem?

Poseł Małgorzata Niemczyk (PO)  przypomniała, że 8 czerwca br. klub PO złożył projekt o przeciwdziałaniu narkomani, którego celem jest ograniczenie dostępu do dopalaczy na polskich ulicach. - Projekt PO nie dostał nawet numeru druku - mówiła. Według niej, zmiany w projekcie rządowym idą w dobrym kierunku,  jednak ze względu na sposób procedowania i użyte sformułowania rozwiązania nie doprowadzą do skutecznej walki z dopalaczami. - Brakuje penalizacji środków zastępczych, bo projekt zawiera penalizację nowych substancji psychoaktywnych - wskazywała. Według niej, projekt rządowy powinien trafić do notyfikacji.

Wiceminister J. Cieszyński wyjaśnił, że notyfikacja projektu nie jest konieczna, ponieważ ustawa dotyczy ochrony zdrowia, a nie zawiera rozwiązań technicznych.

Komisja przyjęła do projektu kilka poprawek, w większości redakcyjnych i doprecyzowujących. Wątpliwości biura legislacyjnego budziła konstytucyjność zapisu o przeniesieniu wykazu substancji zakazanych do rozporządzenia. Przedstawiciele resortu zdrowia wyjaśnili, że taka praktyka w przepisach dotyczących innych dziedzin już funkcjonuje, a w myśl projektu, znamiona i wysokość kary są zapisane w ustawie, natomiast tylko wykaz będzie w rozporządzeniu.

Wiceprzewodniczący komisji Tomasz Latos podziękował za bardzo zgodne prace nad ustawą.

AK

Polecamy również:

Projekt rozporządzenia wykazu substancji psychoaktywnych

Rząd przyjął projekt: dopalacze będą traktowane jak narkotyki?

Dopalacze: premier i minister zdrowia chcą, by zmiany weszły w wakacje

Dopalacze jak narkotyki. Placówki będą informować Sanepid

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz