GUS: już co trzeci Polak chory przewlekle lub długotrwale

20 Lipca 2018, 9:27 GUS zdrowie

Ponad 34 proc. Polaków deklaruje, że ma długotrwałe problemy zdrowotne lub choroby przewlekłe trwające przez 6 miesięcy lub dłużej. Co ważne, odsetek osób z tego typu problemami zdrowotnymi systematycznie rośnie. To efekt m.in. starzenia się społeczeństwa. Aż 36 proc. Polaków jest pod stałą opieką lekarską - wynika z nowej publikacji GUS. 

Długotrwałe problemy zdrowotne częściej były deklarowane wśród kobiet (37,8 proc.) niż mężczyzn (30,1 proc.).

Kto potrzebuje stałej opieki?

Pod stałą opieką lekarską lub pielęgniarską przebywało 36 proc. osób – 40 proc. kobiet i 31,2 proc. mężczyzn.

Uwzględniając wiek, wśród najmłodszych dzieci w wieku 0-2 lata, pod stałą opieką lekarską/pielęgniarską przebywało 28,3 proc. z nich. Dla dzieci starszych, w wieku 7-16 lat, odsetek ten wyniósł 21,1 proc.. Począwszy od grupy wieku 25-44 lata można zaobserwować zależność, że im starszy respondent, tym częściej przebywał pod tego typu opieką. Dla osób w wieku 80 lat i więcej odsetek ten stanowił 84,3 proc. 

GUS zdrowie

Wśród 80-latków, 9 na 10 osób chorych przewlekle

Osoby starsze znacznie częściej sygnalizowały występowanie chorób przewlekłych niż młodsze. W grupie wieku 80 lat i więcej na choroby przewlekłe uskarżało się 88,3 proc. osób, a wśród siedemdziesięciolatków – 77,1 proc. Co druga osoba chorująca przewlekle określiła swoje zdrowie jako takie sobie, ani dobre ani złe. 27 proc. respondentów w tej grupie oceniało stan swojego zdrowia negatywnie, a tylko 22,3 proc. pozytywnie.

AK

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz