Połowa Polaków przyznaje, że ich zachowanie determinuje stan zdrowia

20 Lipca 2018, 9:46

Tylko ok. 14 proc. Polaków uważa, że jakość opieki zdrowotnej jest kluczowa dla ich stanu zdrowia. Blisko połowa przyznaje, że to na ile są zdrowi jest determinowane przez ich własne zachowania. Blisko 40 proc. badanych nie posiadało żadnej wiedzy na temat zdrowotnych programów profilaktycznych. 

Na pytanie o czynniki determinujące stan zdrowia 48,9 proc. respondentów w wieku 15 lat i więcej wskazało własne zachowanie jako czynnik najważniejszy. Nieco mniej osób (36,9 proc.) uważało, że w pierwszej kolejności o stanie ich zdrowia decydują czynniki, na które nie mają wpływu. Ostatnią grupą były osoby, które wskazały jakość opieki zdrowotnej jako najważniejszy czynnik determinujący ich sytuację zdrowotną (14,2 proc.) - informuje GUS.

Zdrowi częściej czują moc sprawczą

Opinie na temat czynników wpływających na nasze zdrowie były zależne od stanu własnego zdrowia oraz od poziomu wykształcenia. 55,1 proc. respondentów, którzy oceniali swoje zdrowie pozytywnie, wskazało własne zachowanie za najważniejszy czynnik decydujący o stanie ich zdrowia.

Natomiast osoby z negatywną oceną stanu zdrowia najczęściej wskazywały czynniki, na które nie mają wpływu (44,5 proc.).

Wykształcenie mocno wpływa na opinie

Ponad połowa (55,6 proc.) osób z wykształceniem wyższym stwierdziła, że w pierwszej kolejności na stan ich zdrowia ma wpływ własne zachowanie. Takiej odpowiedzi udzieliło 42,9 proc. osób z wykształceniem podstawowym, a najmniej 25,9 proc. respondenci bez wykształcenia - czyli mniej niż połowa w porównaniu do osób z wykształceniem wyższym. 

Biorąc pod uwagę poziom dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym odpowiedzi badanych były niezbyt zróżnicowane – własne zachowanie wskazało 52,3 proc. osób z poziomem dochodu powyżej 1600 zł, a z najniższym dochodem – 48,6 proc. Uwzględniając miejsce zamieszkania, własne zachowanie jako czynnik determinujący stan zdrowia wskazało 50,1 proc. mieszkańców miast i 46,9 proc. mieszkańców wsi.

Nie wiedzą o profilaktyce

Dbałość o własne zdrowie może uwydatniać się poprzez poddawanie się bezpłatnym badaniom diagnostycznym, realizowanym w ramach zdrowotnych programów profilaktycznych. W kwestionariuszu badawczym opisywanego badania temat ten uwzględniono po raz pierwszy.

Okazało się, że 39,3 proc. badanych nie posiadało żadnej wiedzy na temat zdrowotnych programów profilaktycznych, a pozostali czerpali taką wiedzę najczęściej z Internetu (40,3 proc.).

Dla 23,6 proc. badanych głównym źródłem informacji był lekarz lub informacja w placówce opieki zdrowotnej. Na rodzaj źródła informacji skąd czerpali wiedzę badani nie ma istotnego wpływu płeć, natomiast jest on silnie skorelowany z wiekiem badanych. Nie bez znaczenia jest również wykształcenie i klasa miejscowości zamieszkania badanych.  

AK

Polecamy również:


Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz