Leki: spadek zażywania na ból głowy, wzrost "na serce" i cukrzycę

20 Lipca 2018, 10:11

Polacy nieco rzadziej biorą leki na ból głowy, za to wzrosła liczba tych, którzy biorą leki kardiologiczne i diabetologiczne. W ostatnim kwartale 2016 r. blisko 76 proc. osób stosowało przynajmniej jeden z leków lub suplementów diety - podobnie jak w 2013 r. Tak wynika z nowych danych GUS. Przy czym zwłaszcza konsumpcja suplementów szybko rośnie, mimo informacji o ich często znikomej skuteczności, a nawet ryzyku szkodliwości. 

W ostatnim kwartale 2016 r. 75,9 proc. osób stosowało przynajmniej jeden z leków lub suplementów diety - wynika z danych GUS. W porównaniu z 2013 r. odsetek ten pozostał na zbliżonym poziomie. Częściej leki zażywały kobiety (82,3 proc.) niż mężczyźni (69,2 proc.).

Ponad połowa "zdrowych" coś zażywa

Na spożywanie leków lub suplementów diety miały wpływ takie czynniki jak stan zdrowia, wiek, długotrwałe problemy zdrowotne, choroby przewlekle trwające dłużej niż pół roku czy niepełnosprawność respondenta. Leki/suplementy diety zażywało 54,4 proc. osób z bardzo dobrą oceną stanu zdrowia, 73,0 proc. z dobrą, 93,3 proc. z neutralną i prawie wszyscy oceniający swój stan zdrowia negatywnie (98,7 proc.).

Najwięcej stosujących leki odnotowano wśród osób z długotrwałymi problemami zdrowotnymi (95,7 proc.) oraz z chorobami przewlekłymi (97,5 proc.).

Większość niepełnosprawnych i seniorów potrzebuje leków

Odsetek ten był wysoki wśród respondentów ze stopniem niepełnosprawności (znacznym - 94,9 proc., umiarkowanym - 98,5 proc., lekkim – 95,1 proc.) oraz dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (88,5 proc.).

Najczęściej leki zażywały osoby starsze, w wieku 60 lat lub więcej – 91,0 proc. sześćdziesięciolatków, 96,8 proc. siedemdziesięciolatków i 98,2 proc. respondentów w wieku 80 lat i więcej. Udział osób konsumujących leki lub suplementy diety wśród grup ludności o najniższych dochodach wynosił 73,8 proc. i wzrastał wraz z poprawą sytuacji materialnej. Nierówności ze względu na wysokość dochodów mogą powodować trudności w zakupie leków przez niektóre grupy ludności. Wyższa konsumpcja leków, która występuje wśród osób o najwyższych dochodach, a także wśród mieszkańców dużych miast (80,5 proc.), może wynikać ze stosowania leków z grupy „inne” lub suplementów diety.

Jakie leki zażywają Polacy?

Analizując rodzaje zażywanych leków, można zauważyć, że 36,8 proc. osób stosowało leki na bóle głowy, przy czym były to częściej kobiety (43,1 proc.) niż mężczyźni (28,9 proc.).

W następnej kolejności zażywano leki na choroby sercowo-naczyniowe (28,1 proc.) i antybiotyki (27,1 proc.). Pozostałe, niewymienione w ankiecie leki, stosowało 61,1 proc. osób.

Wśród dzieci najczęściej stosowanym lekiem były antybiotyki oraz leki na objawy alergii. Natomiast osoby w wieku 80 lat i więcej częściej niż osoby w pozostałych grupach wieku zażywały leki na choroby sercowo-naczyniowe, bóle stawów i cukrzycę. Uwzględniając miejsce zamieszkania leki na alergie stosowało więcej mieszkańców miast (10,1 proc.) niż wsi (7,2 proc.). 

Analiza stosowania leków według ich przeznaczenia w tym okresie wykazała, że dla większości grup leków ujętych w badaniu, odsetki osób je stosujących wzrosły w porównaniu do 2010 r. Wyjątkiem są leki na ból głowy, bóle stawów i antybiotyki, gdzie odsetek osób stosujących je nie zmienił się istotnie.

Blisko połowa łyka suplementy

Suplementy diety zażywało 47,7 proc. osób. Pytanie o rodzaj zażywanych leków pojawiło się na formularzu badawczym po raz trzeci od 2010 r.  

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz