Diagnostyka: co 10 badanie opłacone "z własnej kieszeni"

20 Lipca 2018, 10:40 RENTGEN BADANIE

46 proc. Polaków miało w 2016 r. wykonane badanie laboratoryjne - najczęściej morfologię krwi. Cytologię wykonało niewiele ponad 18 proc. Polek, z kolei badania genetyczne 0,5 proc. osób pytanych przez GUS. Co dziesiąte badanie wykonywano płacąc prywatnie, a 80 proc. badań - było finansowane z pieniędzy NFZ. Za które badania płacono najczęściej?

W 2016 roku blisko połowa członków indywidualnych gospodarstw domowych (46 proc.) miała wykonane badania laboratoryjne (36,6 proc. mężczyzn i 54,8 proc. kobiet).

 35,2 miliona badań

Z blisko 35,2 mln wykonanych łącznie wszystkich badań laboratoryjnych, 79,6 proc. było finansowane w ramach NFZ, 3 proc. w ramach dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, 9,9 proc. ze środków własnych gospodarstwa domowego, a 7,5 proc. - w ramach medycyny pracy.

Badania laboratoryjne, takie jak morfologia, badania ogólne moczu i badania poziomu PSA, w ponad 80 proc. finansowane były w ramach NFZ. Rzadziej niż pozostałe badania laboratoryjne w ramach NFZ finansowane były badania genetyczne oraz cytologia, odpowiednio: 51 proc. i 70 proc. wykonanych badań.

Jakie badania mieli wykonane Polacy?

Badania morfologiczne krwi wykonało 42,3 proc. Polaków, badanie ogólne moczu - 35,7 proc., badanie ogólne kału - 2,9 proc., a badania genetyczne - 0,5 proc.. 18,2 proc. kobiet miało badanie cytologiczne, a 5,6 proc. mężczyzn - badanie poziomu PSA.

Jak często badano dorosłych, a jak często dzieci?

Badania laboratoryjne w 2016 roku zostały wykonane u 37,8 proc. małych dzieci w wieku 0-2 lata. Zasadniczo najrzadziej takie badania wykonywane były wśród dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) i szkolnym (7- 16 lat) oraz wśród osób młodych w wieku 17-24 lata – od 25,5 proc. do 26,9 proc. w zależności od grupy wieku. W tych grupach wieku, częściej niż w pozostałych, wykonywane były badania ogólne kału, np. u 22 proc. dzieci w wieku 3-6 lat, które miały badania laboratoryjne.

Udział osób dorosłych, które wykonały badania laboratoryjne wzrastał znacząco w kolejnych grupach wieku i odsetki te były na poziomie od 43,2 proc. wśród osób w wieku 25-44 lata, przez 58,3 proc. w wieku 60-69 lat do 78,1 proc. w wieku 80 lat i więcej.

Badania cytologiczne wśród kobiet, które wykonały badania laboratoryjne w tym roku, wykonała częściej niż co druga kobieta w wieku 25-44 lata (54 proc.), 41 proc. kobiet w wieku 45-59 lat oraz 34 proc. w wieku 17-24 lata.

Odsetek mężczyzn, którzy mieli badanie poziomu PSA, wśród tych z ogółu wykonujących badania laboratoryjne w 2016 roku, wynosił od 14 proc. wśród mężczyzn w wieku 45-59, do 30 proc. w wieku 60-69 lata i 39 proc. w wieku 70 lat i więcej.

Co częściej badano prywatnie, a nie za pieniądze NFZ?

Ze środków własnych, częściej niż inne badania, finansowane były badania poziomu PSA (15 proc.), cytologia (25 proc.), badanie kału (15 proc.) oraz badania genetyczne (40 proc. wykonanych badań).

Wykonanie badań obrazowych i innych

W 2016 roku przynajmniej jedno badanie obrazowe lub inne (z czternastu rodzajów objętych badaniem) wykonało 31,3 proc. ogółu badanych (24,9 proc. mężczyzn i 37,4 proc. kobiet).

Najczęściej wykonywane były badania USG - 13,5 proc. populacji (18,5 proc. kobiet i 8,3 proc. mężczyzn), badanie EKG - 13,2 proc. (14,2 proc. kobiet i 12,2 proc. mężczyzn) oraz RTG - 10,1 proc. (10,5 proc., 9,7 proc.). Co dwudziesty Polak miał badanie echa serca (4,8 proc.), 2,0 proc. badanie Holtera, 3,8 proc. tomografię komputerową, 2,3 proc. rezonans magnetyczny, 2,2 proc. badanie spirometryczne, 1,4 proc. gastroskopię i 1,1 proc. kolonoskopię.

Jeden procent osób miał wykonaną biopsję (1,3 proc. kobiet i 0,6 proc. mężczyzn).

Wśród ogółu osób, które miały badania, najwięcej wykonało badanie USG (43,2 proc.) lub EKG (42,2 proc.) oraz RTG (32,2 proc.). Echo serca miało 15,4 proc., tomografię komputerową 12,1 proc., rezonans magnetyczny 7,5 proc., a badanie Holtera 6,5 proc. osób z ogólnej liczby wykonujących badania w 2016 roku. Rzadziej wykonywane były takie badania jak: gastroskopia (4,4 proc.), kolonoskopia (3,4 proc.), biopsja (3,0 proc.), urografia 1,5 proc. oraz pozytonowa tomografia emisyjna (0,4 proc.).

Ponadto blisko 20 proc. ogółu kobiet, które wykonywały badania obrazowe w tym roku, miało badanie mammograficzne. 

Kto płacił za badania obrazowe?

Znaczny udział miało finansowanie ze środków własnych gospodarstwa domowego, z którego zostało sfinansowanych 11,5 proc. tych badań. W ramach dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych uzyskało finansowanie 3,8 proc. badań obrazowych, a w ramach medycyny pracy - tylko 3,1 proc.

W ponad 93 proc. w ramach NFZ zostały sfinansowane takie badania jak mammografia i urografia, a w 100 proc. pozytonowa tomografia emisyjna. Od 85 proc. do 88 proc. wykonanych badań Holtera, EKG, gastroskopii, kolonoskopii i tomografii komputerowych było także finansowane w ramach NFZ. Stosunkowo najmniej w ramach NFZ zostało sfinansowanych badań USG (74 proc.), rezonansu magnetycznego (74 proc.), RTG (78 proc.) i biopsji (80 proc.)

AK 

 Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz