RPD do NFZ: jak zmiana finansowania wpłynęła na czas pobytu dzieci w szpitalu?

20 Lipca 2018, 10:47 dzieci

Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do Prezesa NFZ z pytaniem o analizy wpływu zmiany zasad finansowania krótkich hospitalizacji na czas trwania pobytów dzieci w szpitalu.

Rzecznik Praw Dziecka w piśmie do prezesa NFZ przypomniał, że w grudniu 2017 r. i w marcu 2018 r. skierował do Prezesa NFZ wystąpienia dotyczące możliwego wydłużania przez świadczeniodawców czasu hospitalizacji dzieci, w związku z modyfikacją zasad finansowania krótkich hospitalizacji.

RPD zwrócił uwagę, że z odpowiedzi NFZ z 20 grudnia 2017 r. oraz 6 kwietnia 2018 r. wynikało, że nie zarejestrowano znaczących zmian w tym obszarze. W 2018 r., po zwiększeniu finansowania krótszych hospitalizacji do 65 proc., nastąpiło zmniejszenie liczby hospitalizacji trzydniowych przy jednoczesnym wzroście udziału procentowego najkrótszych pobytów.

Za mało danych by wyciągnąć wnioski

Jednak jak wskazał NFZ w piśmie z 6 kwietnia 2018 r., dane sprawozdawcze z jednego miesiąca 2018 r., którymi dysponuje Centrala NFZ nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków dotyczących zasadności przyjętego rozwiązania finansowania krótkich hospitalizacji zachowawczych.

W związku z powyższym, Rzecznik zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji czy NFZ dysponuje analizą wpływu zmiany zasad finansowania krótkich hospitalizacji na czas trwania pobytów dzieci w szpitalu za I kwartał 2018 r. oraz o ewentualne udostępnienie informacji w tym zakresie.

AK

Polecamy również:

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz