Rusza konkurs na szefa Sanepidu. M. Posobkiewicz zrezygnował

20 Lipca 2018, 17:20

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego. O dymisji Marka Posobkiewicza mówiło się od przynajmniej kilku miesięcy, ostatecznie jak wynika z naszych informacji, zrezygnował w tym tygodniu, ale nadal będzie pełnił obowiązki szefa Sanepidu, aż do wyłonienia następcy. Na składanie dokumentów tylko 10 dni. 

Marek Posobkiewicz dał się szerzej poznać Polakom jako Raper Gisu. Jego niskonakładowe klipy m.in. zniechęcały do dopalaczy i promowały szczepienia. Prosta forma budziła kontrowersje, ale dzięki temu działała jak marketing wirusowy docierając do tysięcy Polaków, którzy sami na stronę Sanepidu by nie trafili. 

Szefem Sanepidu był od 2012 (jednak do 2015 jako pełniący obowiązki, oficjalnie powołał go dopiero minister Marian Zembala).

W 1996 ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Zdobył specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych (2001) i II stopnia w zakresie wojskowej medycyny morskiej i tropikalnej (2003). Specjalizuje się też w organizacji ochrony zdrowia i medycynie hiperbarycznej.

Współpracuje z Medical Radio, ogólnoświatowym systemem radiostacji umożliwiającym świadczenie usług telemedycznych dla załóg statków na morzu. 

 

Wymagania wobec kandydata: musi być lekarzem

Kandydat musi spełnić wszystkie z poniższych warunków: 

1)   Być lekarzem i mieć specjalizację wymienioną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz. 683); Ich lista dostępna jest tutaj

2)     być obywatelem polskim;

3)      korzystać z pełni praw publicznych;

4)      nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)      posiadać kompetencje kierownicze;

6)      posiadać co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

7)      posiadać wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Krótki termin

Choć mamy sezon urlopowy to na złożenie dokumentów (w tym aktualnych zaświadczeń) przewidziano tylko 10 dni. Liczy się termin wpłynięcia ich do MZ. 

"Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 30 lipca 2018 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia. Oferty nadesłane albo złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu".

Oferty kandydatów, które nie będą zawierać kompletu dokumentów nie podlegają uzupełnieniu.

AK

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

bela Środa, 25 Lipca 2018, 16:58
kartele farmaceutyczne przymus szczepień watpliwej jakości suplementy diet żywność z chemicznymi dodatkami szkodliwymi dla zdrowia narastajaca fala zażywania substancji psychoaktywnych