Jak reanimować ratunkowy dostęp do leków? Propozycje pacjentów

23 Lipca 2018, 7:35 Kroplówka

RDTL czyli ratunkowy dostęp do technologii lekowych miał pomóc osobom wymagającym leków, które nie mają refundacji. Jednak procedury powodują, że większość pacjentów w takiej sytuacji nie jest w stanie z nich skorzystać. Fundacja Alivia proponuje m.in. by środki na zakup leków muszą pochodzić spoza ryczałtu, który otrzymuje ośrodek. - Ustawa o ratunkowym dostępie to fikcja, resort dostrzegł problem. Proponujemy, żeby zapewnić osobne i stabilne finansowanie dla programu mówi Bartosz Poliński, Prezes Fundacji Onkologicznej Alivia.

 

Ministerstwo Zdrowia po raz pierwszy potwierdza rozpoczęcie prac nad zmianami w ustawie o ratunkowym dostępie do technologii lekowych - informuje Alivia. I przedstawia swoje propozycje w tym zakresie. 
Fundacja od wielu miesięcy monitoruje funkcjonowanie ustawy o ratunkowym dostępie do technologii lekowych. Już w maju ostrzegała, że pacjenci mają utrudniony dostęp do nowej ścieżki.

Skorzystała garstka

Według najnowszych danych na dzień 28 czerwca br. w Ministerstwie Zdrowia złożono 548 wniosków, z tego wydano 207 zgód na sfinansowanie leku w ramach RDTL. Niestety tylko co trzecia osoba, która otrzymała pozytywną decyzję, rzeczywiście otrzymała leczenie - wynika z danych NFZ, na które powołuje się Alivia. 

Rozliczanie z ryczałtu zniechęca szpitale

Zgodnie z ustawą to ośrodki występują do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o sfinansowanie nierefundowanych leków. Ich zakup pochodzi z tzw. ryczałtu, wprowadzonego na podstawie przepisów o sieci szpitali. Niestety w przypadku onkologii rozliczenie ryczałtowe obejmuje kilka do kilkunastu procent budżetu szpitala, co może skutecznie zniechęcać do pokrywania kosztów zakupu leku. Dlatego Fundacja proponuje nowelizację rozporządzenia regulującego które rodzaje świadczeń są finansowane poza ryczałtem, czyli tak jak zdecydowana większość procedur wykonywanych w onkologii. Może to zwiększyć chęć ośrodków do składania wniosków.

Do obsługi wniosków potrzeba etatów

Jednocześnie Fundacja prosi o wystosowanie interpretacji dotyczącej sposobu rozliczenia procedury przez Narodowy Fundusz Zdrowia, aby wyjaśnić wszystkie dotychczasowe nieporozumienia oraz zapewnienie odpowiedniej liczby osób
do obsługi spływających wniosków. Z informacji przekazywanych przez pacjentów kontaktujących się z Fundacją wynika, że wielu chorych czeka bardzo długo na rozpatrzenie wniosków. Przykładem jest Pani Aleksandra, która od kilku miesięcy bezskutecznie czeka na rozstrzygnięcie. 

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz