NRL o konieczności zmian zasad ryczałtowego finansowania szpitali

23 Lipca 2018, 10:35 pieniądze

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża stanowisko, że ryczałtowy system finansowania szpitali w obecnym kształcie prowadzi nieuchronnie do ich dalszego zadłużenia się. 

- Obowiązujący system ustalania ryczałtu skutkuje brakiem jakiegokolwiek wpływu szpitali na wielkość ich budżetu, który bazuje na poziomie wykonania świadczeń w roku 2015. Istniejące możliwości zwiększenia przychodów szpitali np. poprzez wykonywanie zwiększonej ilości nielimitowanych świadczeń są zdecydowanie niewystarczające z punktu widzenia możliwości prowadzenia gospodarki finansowej tych placówek - czytamy w stanowisku NRL.

Wątpliwości NRL budzi również włączenie w ramach ryczałtu procedur ratujących życie tj. intensywna terapia. Zdaniem Rady wykonanie świadczeń ponad limit powinno dać prawo szpitalom do zwiększenia finansowania.

Skąd na podwyżki?

Zdaniem Prezydium podwyżki płac dla niektórych grup pracowników podmiotów leczniczych bez przyznawania dedykowanych na ten cel środków, poskutkuje zadłużaniem się szpitali.

- Samorząd lekarski w pełni popiera postulat podwyższania płac osób zatrudnionych w ochronie zdrowia, szczególnie zaś w grupie zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów, bez których funkcjonowanie podmiotów leczniczych jest niemożliwe, niemniej jednak przepisy dotyczące podwyżek płac muszą w sposób efektywny zapewnić zwiększenie finansowania dla podmiotów zatrudniających czy to poprzez podwyższenie kwot ryczałtu, czy poprzez urealnienie wyceny poszczególnych procedur - czytamy w stanowisku NRL.

Szpitalom grożą zamknięcia 

Aby uniknąć kryzysu budżetowego w szpitalach, według NRL należałoby wprowadzić następujące rozwiązania

1. finansowanie świadczeń przewyższających ilości przewidziane ryczałtem;
2. finansowanie poza ryczałtem świadczeń ratujących życie (intensywna terapia, udary);
3. zapewnienie podmiotom leczniczym efektywnego finansowania pozwalającego pokryć dodatkowe wydatki na realizację przyznawanych podwyżek płac.


Prezydium NRL wyraża zaniepokojenie brakiem wpływu szpitali na wysokość swoich przychodów, przy ciągle narastających wydatkach z powodu uchwalanych przepisów, które nie zapewniają realnych mechanizmów finansowania zwiększonych wydatków. Ich zdaniem tego rodzaju polityka finansowa Państwa wobec szpitali będzie nieuchronnie prowadzić do zamknięcia części tych placówek i ograniczenia pacjentom dostępu do świadczeń. 

źródło: NRL

JK

Polecamy również:

Koszty szpitali powiatowych rosną, a finansowanie maleje

Szpitale Powiatowe żądają zwiększenia wartości świadczeń

Szpitale powiatowe: NFZ tnie kontrakty, placówki tną plany działania

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz