Samorząd Lekarski o projekcie zarządzenia NFZ ws. programów lekowych

23 Lipca 2018, 10:54 Leki

Naczelna Rada Lekarska  zgłasza zastrzeżenia do projektu zarządzenia prezesa NFZ ws. określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programów lekowych. Sprzeciwia się m.in. premiowaniu tańszych zamienników leków refundowanych.

- Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, zamieszczonym na stronie internetowej NFZ, zgłasza zastrzeżenia w przedmiocie usunięcia możliwości łącznego rozliczania substancji czynnych z katalogu leków w programach lekowych ze świadczeniami z katalogu świadczeń podstawowych w chemioterapii - czytamy w stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w stanowisku.

NRL przeciwko premiowaniu tańszych zamienników

Ponadto NRL sprzeciwia się premiowaniu stosowania tańszych zamienników leków refundowanych, zwłaszcza gdy lekarze mają negatywne doświadczenia w stosowaniu danego zamiennika.

Zbyt rozbudowana sprawozdawczość

Prezydium NRL również negatywnie ocenia przepisy dotyczące rozliczania świadczeń, nakładające na świadczeniodawców konieczność prowadzenia drobiazgowej i rozbudowanej sprawozdawczości, w tym rejestru SMPT, co powoduje obciążenie osób prowadzących programy lekowe pracą administracyjno-biurową, a także sprzeciwia się wstrzymywaniu płatności za udzielane świadczenia w przypadkach niewielkiego niedopatrzenia lub błędu w dokumentacji.

Źródło: NIL

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz