Minister Zdrowia powołał pełnomocnika ds. utworzenia Agencji Badań Medycznych

23 Lipca 2018, 11:42 Ministerstwo Zdrowia

Minister zdrowia wydał zarządzenie, w którym powołał pełnomocnika ds. utworzenia Agencji Badań Medycznych. Został nim Radosław Sierpiński, doradca ministra, lekarz specjalizujący się w dziedzinie kardiologii.

W zarządzeniu wskazano, że minister zdrowia powołuje pełnomocnika do spraw utworzenia Agencji Badań Medycznych. - Na Pełnomocnika wyznacza się Pana Radosława Sierpińskiego - czytamy.

O planach ministra zdrowia dotyczących powołania Agencji pisaliśmy tutaj

Jakie zadania będzie miał Pełnomocnik?

W myśl zarządzenia, do zadań Pełnomocnika należy inicjowanie, planowanie i realizacja działań zmierzających do utworzenia Agencji Badań Medycznych, w szczególności przez:

1) koordynowanie i monitorowanie prac związanych z przygotowaniem podstaw formalno-prawnych i organizacyjnych niezbędnych do utworzenia Agencji Badań Medycznych, w tym prac legislacyjnych w tym zakresie;

2) przygotowanie propozycji odnośnie siedziby i wyposażenia w mienie Agencji Badań Medycznych.

Ponadto komórki organizacyjne MZ zostały zobowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi w realizacji powierzonych mu zadań. Pełnomocnik może, w celu realizacji zadań, podejmować współpracę z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

Pełnomocnik przedstawia Ministrowi Zdrowia: oceny lub wnioski związane z realizacją zadań, projekty aktów prawnych regulujących utworzenie i funkcjonowanie Agencji, propozycje odnośnie siedziby i wyposażenia w mienie Agencji.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz