Produktywne spotkanie NRL z ministrem Szumowskim. O czym rozmawiano?

24 Lipca 2018, 12:25 porozumienie umowa uścisk dłoni

W piątek odbyło się spotkanie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz ministra Łukasza Szumowskiego. Spotkanie okazało się bardzo produktywne, podczas rozmów podjęto porozumienie między innymi w zakresie realizacji postulatów porozumienia z rezydentami, stypendiów dla lekarzy oraz omówiono plan finansowy NFZ na 2019.

Minister Zdrowia zobowiązał się, że w ciągu miesiąca wyda rozporządzenie regulujące kwestie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury. Z uwagi na wątpliwości dotyczące długości odpracowania zwiększonego o 600/700 zł wynagrodzenia dla rezydentów, którzy zadeklarują pracę 2 lata po specjalizacji w razie korzystania z uprawnień macierzyńskich lub długotrwałej niezdolności do pracy Minister wyraźnie podkreślił, że wspomniane sytuacje nie będą wpływały na długość okresu odpracowania po zakończeniu specjalizacji.

Odnośnie do wynagrodzeń specjalistów Minister wyjaśnił, że podpisanie zobowiązania do nieudzielania tożsamych świadczeń nie będzie dotyczyło sytuacji dodatkowego zatrudnienia w AOS i innych formach wskazanych w porozumieniu z 8 lutego 2018.

Minister zapewnił też, że wynagrodzenie lekarzy rezydentów, którzy aktualnie otrzymują wyższe wynagrodzenie niż wynikające z planowanego rozporządzenia, nie będzie zmniejszone.

Stypendia dla lekarzy

Prezydium poinformowało, że Naczelna Izba Lekarska również planuje stworzenie programu stypendialnego dla lekarzy – członków samorządu, w ramach którego finansowane będą koszty zagranicznych szkoleń lekarzy. Uzgodniono, że Ministerstwo Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska będą się starały koordynować działania w zakresie przyznawania programów stypendialnych.

Zastrzeżenia do planu finansowego NFZ 2019

Członkowie Prezydium zgłosili zastrzeżenia do planu finansowego NFZ na rok 2019. Zdaniem samorządu lekarskiego zbyt mało środków zaplanowano w nim na profilaktykę zdrowotną i na finansowanie świadczeń stomatologicznych. Minister wskazał, że plan finansowy podlega modyfikacjom w czasie trwania roku kalendarzowego, dlatego zawsze istnieje możliwość rzeczowej dyskusji nad poszczególnymi pozycjami planu finansowego i jego zmiany.

e-karta pacjenta

Poruszono także kwestie wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. zapisu § 10a rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ten przepis przewiduje, że świadczeniodawcy, którzy zawarli z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, będą zobowiązani do prowadzenia historii choroby oraz historii zdrowia i choroby w postaci elektronicznej. Prezydium zwróciło się do Ministra, aby rozważył odroczenie tego obowiązku. Podkreślano, że – na chwilę obecną – format dotąd prowadzonej dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej wcale nie musi być tożsamy z formatem analogicznego dokumentu w ramach Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, co stwarza dla lekarzy duże ryzyko zakupu nieodpowiedniego oprogramowania. Minister zapowiedział, że przyjrzy się temu problemowi.

 JK

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz