Trójstronny Zespół ds. ochrony zdrowia o porozumieniu z pielęgniarkami

Jutro w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbędzie się zebranie Trójstronnego Zespołu ds. ochrony zdrowia.

Organizatorem spotkania jest Ministerstwo Zdrowia. W planie posiedzenia: 
  1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 2 lipca 2018 r.
  3. Informacja Ministra Zdrowia na temat Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. zawartego pomiędzy OZZPiP, NPiP a Ministrem Zdrowia i NFZ (skutkach prawnych, organizacyjnych i finansowych).
  4. Sprawy różne. 
 Po spotkaniu TSB ds. ochrony zdrowia zapowiedziano briefing prasowy Solidarności, OPZZ oraz Organizacji Pracodawców-Lewiatan, BCC oraz Konfederacji Pracodawców Polskich. 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz