Rada Taryfikacji AOTMiT - najbliższe posiedzenie 14 sierpnia

26 Lipca 2018, 10:27 pieniądze

Najbliższe posiedzenie Rady ds. Taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaplanowano na 14 sierpnia. Rada ma m.in. omówić wyniki analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych w obszarze: choroby nowotworowe, finansowane w zakresie leczenia szpitalnego oraz aos - pakiety diagnostyczne.

Porządek obrad posiedzenia Rady Taryfikacji 14 sierpnia br. obejmuje:

  1. Omówienie dodatkowych wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących zabiegi pomostowania naczyń wieńcowych finansowane w ramach grup JGP: E04–E07.
  2. Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących świadczenia gwarantowane w obszarze: choroby nowotworowe, finansowane w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - pakiety diagnostyczne.
  3. Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących świadczenia gwarantowane w obszarze: choroby nowotworowe, finansowane w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – hospitalizacje do radioterapii i chemioterapii.
  4. Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu oksygenacji hiperbarycznej identyfikowanej produktem rozliczeniowym: Terapia hiperbaryczna.
  5. Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia melfalanem podanym dotętniczo we wskazaniu: nowotwór złośliwy oka (siatkówczak) ICD-10: C69.2.

Źródło: AOTMiT

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz