Pielęgniarki w kamasze

26 Lipca 2018, 10:50 pielęgniarka

Zgodnie z zapisem porozumienia podpisanego między MZ a pielęgniarkami - Minister Zdrowia ma podjąć działania umożliwiające zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych podejmujących służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej -. Zwrot kosztów kształcenia, dodatkowe 500 zł miesięcznie za "gotowość bojową" oraz możliwość rozwoju zawodowego - taką ofertę kieruje WOT do pielęgniarek i położnych.

Rozwój osobisty

Pielęgniarki i pielęgniarze, którzy wstąpią do WOT mogą rozwijać się zawodowo poprzez:

uczestnictwo w bezpłatnych kursach i szkoleniach specjalistycznych takich jak:

– kurs „wkłucia doszpikowe — zaawansowane techniki ratujące życie”,

– kurs doskonalący z zaawansowanych zabiegów ratujących życie w obrażeniach ciała w opiece – przedszpitalnej,

– kurs USG FAST w urazach,

– kurs doskonalący z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym i odzwierzęcym,

– kurs doskonalący z zakresu polowego ratownictwa i stanów zagrażających życiu.

- organizowane kursy specjalizacyjne, kwalifikacyjne, specjalistyczne oraz dokształcające.

Dofinansowanie kształcenia podyplomowego

Dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej dotyczy również pielęgniarek i pielęgniarzy czynnych zawodowo posiadających prawo wykonywania zawodu i obejmuje m.in.:

Świadczenia finansowe oraz ubezpieczenia zdrowotnego

Za każdy dzień spędzony w wojsku podczas szkolenia żołnierz otrzymuje od 90 zł wzwyż od stopnia szeregowego; dodatkowo żołnierzom WOT przysługuje dodatek za „gotowość bojowa:” w wysokości 320 zł za każdy miesiąc służby. Daje to łącznie minimum 500 zł za dwa dni szkoleniowe i utrzymanie gotowości. Kwota ta nie jest opodatkowana.

Wymogi przystąpienia do służby

Wymagania ustawowe wobec kandydatów do służby w WOT są następujące:

– posiadanie obywatelstwa polskiego;

– pełnoletność (wiek co najmniej 18 do 55 lat w korpusie szeregowych, do 63 lat w korpusie podoficerów i oficerów);

– posiadanie dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego;

– niekaralność;

– brak przydziału kryzysowego lub brak reklamacji od służby wojskowej.

Niezależnie od rozwoju aktywności zawodowo — medycznej, pielęgniarki i pielęgniarze w WOT mogą być kierowani na kury oficerskie lub szkolenie specjalistyczne, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych i jednostki wojskowej.

Ponadto, żołnierz Obrony Terytorialnej pełniący terytorialna służbę wojskową przez okres co najmniej trzech lat, może być powołany do służby kandydackiej lub zawodowej służby wojskowej na zasadach określonych dla żołnierzy rezerwy, na zasadach pierwszeństwa powołania do tych służb przed innymi osobami.

Źródło: NIPiP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz