Ratownicy piszą do Minister Rafalskiej ws. porozumienia z pielęgniarkami

27 Lipca 2018, 12:02 Ratownicy

Polska Rada Ratowników Medycznych zwróciła się do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej ws. porozumienia zawartego przez MZ i NFZ z NIPiP oraz OZZPiP. Według ratowników, działania ministra powodują różnicowanie wynagrodzeń osób wykonujących te same czynności w jednostkach systemu PRM.

Ratownicy zwrócili się o wskazanie zasadności działania ministra zdrowia, który podpisał z pielęgniarkami porozumienie przewidujące włączenie dodatku do podstawy wynagrodzenia. - Działania Ministra powodują różnicowanie wynagrodzeń osób wykonujących te same czynności w jednostkach systemu PRM - czytamy w piśmie.

PRRM przypomniała, iż zgodnie z rozporządzeniem MZ z 20 kwietnia 2016 r. ws. medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego oraz rozporządzeniem MZ z 28 lutego 2017 r. ws. rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę lub położną  samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, ratownicy medyczni i pielęgniarki systemu wykonują tożsame czynności w jednostkach systemu PRM, za co zgodnie z art. 18 Kodeksu pracy, pracodawca zobowiązany jest wynagradzać pracowników jednakowo.

MZ różnicuje wynagrodzenia

Ponadto ratownicy zwrócili uwagę, że minister zdrowia różnicuje wynagrodzenia pracowników medycznych i pielęgniarek w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz dodatkowo zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 9 lipca 2018 r. podwyższa wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek o kwotę 1100 zł w 2018 r., a docelowo o kwotę 1200 zł w 2019 r.

- Ratownikowi medycznemu w ustawie  przypisano współczynnik pracy na poziomie 0,64 (2496 zł brutto) - inny pracownik medyczny nie wymagający wyższego wykształcenia oraz 0,73 (2847 zł) - inny pracownik medyczny wymagający wyższego wykształcenia bez specjalizacji - przypomniała PRRM.

- W związku z faktem iż, aktualnie dyplom ratownika medycznego uzyskać można jedynie po ukończeniu studiów wyższych, a od 2015 r. możliwe było uzyskanie dyplomu ratownika medycznego po ukończeniu dwuletniej szkoły policealnej prosimy o wskazanie właściwości kwalifikacji współczynnika pracy dla grupy zawodowej ratowników medycznych - napisali ratownicy.

Jednocześnie wskazali, że różnicowanie wynagrodzenia ratowników medycznych ze względu na posiadane wykształcenie, które nie zmienia zakresu uprawnień, jest w ich ocenie niedopuszczalne i niewłaściwe.

Ratownik powinien mieć współczynnik 1,05

- Uważamy, że ratownik medyczny powinien być przypisany do grupy określonej współczynnikiem pracy na poziomie 1,05 (4095 zł brutto), tak jak farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji oraz pielęgniarka posiadająca wyższe wykształcenie i specjalizację - czytamy w piśmie.

Ratownicy przypomnieli, że apelowali do ministra zdrowia ws. uregulowania sytuacji by ratownik medyczny i pielęgniarka systemu pracujący w jednostkach systemu wykonujący te same czynności posiadali tożsame współczynniki pracy. Jak podkreślili, minister niestety nie podjął działania w tym zakresie, jednocześnie zawierając porozumienie z dnia 9 lipca br. dodatkowo zagwarantował wzrost wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarkom, co spowoduje, że w jednym ambulansie na tych samych stanowiskach, z tymi samymi uprawnieniami ratownik medyczny będzie miał wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 2496 zł brutto + 800 zł brutto dodatku, a pielęgniarka systemu z wyższym wykształceniem i specjalizacją 5295 zł brutto od 2019 r.

Czy będzie protest?

W piśmie do ministra zdrowia ratownicy medyczni zwrócili się o wyjaśnienia dotyczące porozumienia podpisanego z pielęgniarkami, a także wskazali, że zostali potraktowani niewłaściwie poprzez przypisanie im w ustawie współczynnika nieadekwatnego do zadań, umiejętności, zaangażowania i odpowiedzialności.

Zapowiedzieli, że w sytuacji nie podjęcia działań przez ministra, Polska Rada Ratowników Medycznych włączy się w działania Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych.

Źródło: Polska Rada Ratowników Medycznych

AK

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz