"Don Gisu" ostrzega przed sinicami

27 Lipca 2018, 12:16 polskie morze woda

- Coraz więcej kąpielisk w Polsce tymczasowo zamkniętych z powodu zakwitu sinic - alarmuje GIS. O zagrożeniach opowiadał dziś w porannej telewizji Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny. Prezentując swoje zamiłowanie do rymów przestrzegał: - kiedy z wodą chcesz mieć kontakt w której zakwitły sinice, wtedy lepiej się zabezpiecz - włóż gumowce, rękawice -

Kąpiel w wodzie, w której stwierdzono przekroczenie parametrów mikrobiologicznych może powodować objawy chorobowe charakterystyczne dla zatruć pokarmowych, szczególnie w przypadku zachłyśnięcia się skażoną wodą. W wyniku kontaktu osób kąpiących się z sinicami, mogą pojawić się objawy chorobowe i inne dolegliwości.

W trakcie trwania sezonu kąpielowego woda jest poddawana analizie i ocenie sanitarnej w celu ustalenia czy woda nie stwarza zagrożenia dla zdrowia osób korzystających z kąpieli oraz rekreacji wodnej. W ocenie bezpieczeństwa zdrowotnego wody wykorzystywanej do kąpieli podstawowe znaczenie mają parametry mikrobiologiczne, świadczące o zanieczyszczeniu kałowym wody (liczba bakterii Escherichia coli oraz enterokoków). W przypadku przekroczeń dopuszczalnych wartości ww. parametrów, wydawany jest zakaz kąpieli. Przywrócenie możliwości bezpiecznego kąpania następuje po wykonaniu kolejnego badania wody, które potwierdzi brak przekroczeń.

Informacje o bieżącej ocenie jakości wody w kąpielisku można znaleźć na stronie Serwisu kąpieliskowego, jak również na tablicy informacyjnej znajdującej się bezpośrednio na kąpielisku. 

Don Gisu powraca?

O niebagatelizowanie problemu apelował dziś rano Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny. W programie "Wstajesz i wiesz" dla TVN 24 przestrzegał przed konsekwencjami zdrowotnymi wynikającymi z kąpieli w wodzie, w której kwitną sinice.

Znany z prowadzenia kampanii społecznych kierowanych do młodzieży, GIS kilkukrotnie już wcielał się w postać rapera "Don Gisu" i ostrzegał przed m. in. dopalaczami czy zachęcał do wykonywania szczepień ochronnych. I tym razem nie zawiódł, poproszony przez redaktora zgodził się ułożyć rymowankę:

Kiedy z wodą chcesz mieć kontakt w której zakwitły sinice, wtedy lepiej się zabezpiecz - włóż gumowce, rękawice

źródło: GIS, TVN24 

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz