GUS: Blisko 40 proc. Polaków szuka w Internecie informacji o chorobach i leczeniu

31 Lipca 2018, 10:34 dane dokumenty raport
31 Lipca 2018, 10:34

W 2016 roku w Polsce blisko 40 proc. członków gospodarstw domowych korzystało z Internetu, aby zdobyć wiedzę i informacje o chorobach oraz sposobach leczenia (37,6 proc.), a 34,5 proc. korzystało z Internetu, aby zdobyć informacje na temat zdrowego stylu życia - wynika z danych GUS.

Jak informuje GUS, co czwarty respondent (23,4 proc.) posługiwał się Internetem w celu zdobycia informacji na temat opinii dotyczących lekarzy. Znacznie mniej popularne było umawianie się na wizytę lub badanie przez stronę internetową oraz otrzymywanie wyników badań tą drogą. W IV kwartale 2016 roku odsetek takich osób wynosił odpowiednio 3,0 proc. oraz 3,3 proc.. Pięć osób na sto (4,8 proc.) w 2016 roku kupowało drogą online produkty lecznicze.

Przy umawianiu się na wizytę lub badanie częstszym sposobem niż przez stronę internetową był telefon. W IV kwartale 2016 roku drogą telefoniczną umawiało się na wizytę 30 proc. respondentów.

Kobiety chętniej szukają w Internecie informacji dotyczących zdrowia

Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni posługiwały się Internetem w każdym z obszarów objętych badaniem. Jak podkreśla GUS, różnice pomiędzy udziałem kobiet i mężczyzn korzystających z Internetu były znaczne i wynosiły 16 pkt. proc. w przypadku odsetka korzystających z Internetu, aby pozyskać informacje medyczne (45 proc. wobec 29 proc.) oraz w celu zdobycia informacji na temat zdrowego stylu życia (42 proc. wobec 26 proc.) i 13 pkt. proc w przypadku zasięgania opinii o lekarzu (30 proc. wobec 17 proc.).

Inne zastosowania Internetu, takie jak umawianie na wizytę, zakupy produktów medycznych, także były częściej wykorzystywane przez kobiety niż mężczyzn.

Młodzi korzystają częściej

Osobami, które najczęściej wykorzystują Internet do pozyskania informacji na temat zdrowego stylu życia, a także o chorobach i sposobach leczenia są osoby młode i w średnim wieku. Na przykład, 55 proc. osób w wieku 25-44 lata, 49 proc. w wieku 17-24 lata oraz 42 proc. w wieku 45-59 lat korzystało w 2016 roku z Internetu, aby zdobyć wiedzę i informacje o chorobach i sposobach leczenia. Wśród osób w wieku 70-79 lat było to 13 proc., a w wieku 80 lat i więcej blisko 5 proc.

Wykształcenie wpływa najbardziej

GUS zwrócił uwagę, że największe różnice w częstości korzystania z Internetu jako źródła informacji medycznych, o zdrowym
stylu życia, w celu pozyskania opinii o lekarzu i korzystania z usług medycznych, odnotowano ze względu na poziom wykształcenia (od 11 proc. wśród osób z wykształceniem podstawowym do 68 proc. z wykształceniem wyższym).

Chorzy przewlekle i niepełnosprawni częściej szukają informacji w Internecie

Należy podkreślić znaczny udział korzystających z Internetu dla pozyskania informacji o chorobach i sposobach leczenia wśród osób z poważnymi problemami zdrowotnymi (39 proc.), z chorobami przewlekłymi(35 proc.), a także wśród osób niepełnosprawnych i oceniających swój stan zdrowia jako zły (21 proc.). Osoby te także często korzystały z tego źródła, aby uzyskać informacje na temat zdrowego stylu życia.

Badanie pokazało, że w celu umówienia się na wizytę lub badanie zdecydowanie częściej niż strony internetowe wykorzystywany
był telefon. Wśród osób z poważnymi problemami zdrowotnymi i chorobami przewlekłymi w IV kwartale 2016 roku umawiało się telefonicznie na wizytę lub badanie odpowiednio 47 proc. i 43 proc., podczas gdy ze strony internetowej skorzystało w tym celu 5 proc. i 3 proc. osób w tych grupach.

Internet coraz bardziej wykorzystywany w obszarze zdrowia

GUS podkreślił, że coraz bardziej powszechny dostęp do sieci internetowej łączy się z rosnącą rolą Internetu jako nośnika
informacji, także dotyczących obszaru zdrowia. Na różnych stronach internetowych znajdują się informacje dotyczące tematyki zdrowia, stylu życia, zachowań prozdrowotnych, problemów zdrowotnych i określonych schorzeń, metod leczenia, stosowania leków i wielu innych.

Internet jest też miejscem zbierania i wymiany informacji o zakładach opieki zdrowotnej, oferowanych usługach i lekarzach, rezerwacji wizyt lekarskich i badań diagnostycznych. Istnieją coraz większe możliwości sprawdzenia online dostępności określonych produktów leczniczych, zamówienia i zakupu produktów medycznych oraz środków leczniczych.

Źródło: GUS

AK

 Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz