Pracodawcy RP: Zarządzenie NFZ łamie prawo

31 Lipca 2018, 10:03 prawo

Pracodawcy RP ocenili projekt zarządzenia Prezesa NFZ ws. określania „warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe". Ich zdaniem nowe zarządzenie doprowadzi do tego, że ani lekarz, ani pacjent nie będzie miał wpływu na wybór leku stosowanego w terapii.

Pracodawcy RP utrzymują, że projekt zarządzenia zawiera szereg wad, zarówno w kwestiach finansowych jak i prawnych. Stwierdzają, że nowe zarządzenie jest groźne dla pacjentów. 

zarządzenie przewiduje premiowanie zakupów pewnych substancji czynnych lub konkretne formy ich podawania, które osiągają pewien próg kosztowy. Zdaniem Pracodawców jest to nadużycie ze strony NFZ, które -powoduje zakłócenie konkurencji na rynku leków, a w skrajnym przypadku także w obrębie określonego programu lekowego. Zarządzenie skutkuje tym, że cena zawarta w decyzji administracyjnej staje się nieaktualna. Powstaje więc pytanie kto jest kreatorem polityki lekowej w Polsce - czytamy.

 

Zarządzenie a prawa pacjenta

Nowe zarządzenie spowoduje narzucenie na lekarzy i pacjentów stosowanie premiowanych produktów, niezależnie od ich stanu zdrowia czy indywidualnych potrzeb. Tymczasem lekarz jest zobowiązany do prowadzenia terapii zgodnie z jego aktualną wiedzą medyczną, a nie preferencjami NFZ - stwierdzają Pracodawcy.

Ponadto Prezes NFZ nie chce ujawniać pacjentom tego, czym będą leczeni. Zarówno w karcie wydania leku jak i karcie zgody pacjenta na udział w programie lekowym pacjent wyraża zgodę na leczenie określoną substancją czynną, a nie nazwą handlową leku. Nie będzie tym samym możliwości efektywnego zgłaszania niepożądanych działań leków. 
Dotyczy to także leków biologicznych, często wymagających zwiększonego raportowania działań niepożądanych (z uwzględnieniem numeru serii). Dlatego zapisy tego zarządzenia są niezgodne z treścią i planami zawartymi w polityce lekowej państwa na lata 2018-2022, która planuje zwiększenie liczby zgłaszanych działań niepożądanych.

- czytamy w ocenie Pracodawców RP. Powyższe czynniki mogą przyczynić się do fali zgłaszanych pozwów zbiorowych.

Finanse publiczne

Zwraca się uwagę, że zgodnie z projektem zarządzenia, premiowane będzie podawanie leku w droższej formie podania, w trybie pełnej hospitalizacji, zamiast w tańszej w trybie ambulatoryjnym. Zdaniem Pracodawców nie idzie to w parze z ideą generowana oszczędności przez NFZ.
- W dodatku za premiowanie droższej formy podania Narodowy Fundusz Zdrowia będzie płacił świadczeniodawcom. De facto będzie więc tracił dwukrotnie – raz gdy będzie płacił za droższe procedury i drugi raz, gdy będzie płacił dodatkowe środki za wykonanie tych droższych procedur. Uważamy, że pozostawienie pełnej konkurencji cenowej w każdej grupie limitowej jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia finansów NFZ - czytamy.

JK

źródło: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Polecamy również:

Samorząd Lekarski o projekcie zarządzenia NFZ ws. programów lekowych

 NFZ będzie premiował zamiennictwo leków?- projekt zarządzeni

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz