NFZ monitoruje leczenie zabiegowe w nowotworach złośliwych

31 Lipca 2018, 10:36 rak nowotwór

NFZ opublikował na swojej stronie analizę dotyczącą koncentracji leczenia zabiegowego nowotworów złośliwych. Wskazuje ona, które ośrodki realizują określoną progiem odpowiednią liczbę zabiegów rocznie oraz jaki jest potencjał dla pozostałych ośrodków. NFZ premiuje te ośrodki, które przekraczaj określony próg zabiegów.

NFZ przypomniał, że w lipcu 2018 roku wprowadzono możliwość rozliczania świadczeń zabiegowych (katalog 3c) z uwzględnieniem współczynników korygujących dla świadczeniodawców, którzy wykonują określoną liczbę świadczeń w ramach pakietu onkologicznego. Progi liczbowe zostały zdefiniowane odrębnie dla grup wybranych grup nowotworów złośliwych i wynoszą:

  • nowotwór złośliwy płuca - 70 zabiegów
  • nowotwór złośliwy pęcherza moczowego - 30 zabiegów
  • nowotwór złośliwy jajnika - 30 zabiegów
  • nowotwór złośliwy jelita grubego - 75 zabiegów
  • nowotwór złośliwy macicy - 60 zabiegów
  • nowotwór złośliwy nerki - 50 zabiegów
  • nowotwór złośliwy piersi - 250 zabiegów
  • nowotwór złośliwy gruczołu krokowego - 75 zabiegów
  • nowotwór złośliwy trzustki - 30 zabiegów
  • nowotwór złośliwy żołądka - 30 zabiegów

- Celem działań jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta poprzez stopniową centralizację świadczeń. Należy podkreślić, że powyższe dotyczy tylko zabiegów realizowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego w ramach tzw. pakietu onkologicznego. W związku z tym promowana jest również wielodyscyplinarność leczenia oraz jego rozpoczęcie w określonym w ramach pakietu onkologicznego terminie - czytamy.

Nowotwory złośliwe piersi

W przypadku leczenia zabiegowego nowotworów złośliwych piersi próg jest spełniony przez 15 ośrodków, blisko progu jest siedem ośrodków, zaś spośród pozostałych 162 ośrodków, które obecnie sprawozdają te świadczenia, jest "miejsce" maksymalnie na 22 ośrodki.

Nowotwory złośliwe gruczołu krokowego

W przypadku tego nowotworu założony próg realizacji 75 zabiegów rocznie przekroczyło 16 ośrodków, blisko spełniania jest 12, a koncentracja otwiera pole dla maksymalnie 35 dodatkowych ośrodków.

Nowotwory złośliwe nerki

Założony próg realizacji 50 zabiegów przekroczyło 16 ośrodków, blisko spełnienia jest 23, a koncentracja otwiera pole dla maksymalnie 35 dodatkowych ośrodków.

Nowotwory złośliwe macicy

Założony próg realizacji 60 zabiegów przekroczyło 16 ośrodków, blisko spełnienia jest 6, a koncentracja otwiera pole dla maksymalnie 49 dodatkowych ośrodków.

Nowotwory złośliwe jelita grubego

Założony próg realizacji 75 zabiegów przekroczyło 30 ośrodków, blisko spełnienia jest 16, a koncentracja otwiera pole dla maksymalnie 84 dodatkowych ośrodków.

Nowotwory złośliwe jajnika

Założony próg realizacji 30 zabiegów przekroczyło 18 ośrodków, blisko spełnienia jest 14, a koncentracja otwiera pole dla maksymalnie 31 dodatkowych ośrodków.

Nowotwory złośliwe pęcherza moczowego

Założony próg realizacji 30 zabiegów przekroczyło 9 ośrodków, blisko spełnienia jest 10, a koncentracja otwiera pole dla maksymalnie 35 dodatkowych ośrodków.

Nowotwory złośliwe płuca

Założony próg realizacji 70 zabiegów przekroczyło 15 ośrodków, blisko spełnienia jest 7, a koncentracja otwiera pole dla maksymalnie 5 dodatkowych ośrodków.

Nowotwory złośliwe żołądka

Założony próg realizacji 30 zabiegów przekroczyło 10 ośrodków, blisko spełnienia jest 14, a koncentracja otwiera pole dla maksymalnie 47 dodatkowych ośrodków.

Nowotwory złośliwe trzustki

Założony próg realizacji 30 zabiegów przekroczyły 4 ośrodki, blisko spełnienia są 4, a koncentracja otwiera pole dla maksymalnie 16 dodatkowych ośrodków.

Analiza wskazuje które konkretnie ośrodki wykonują zabiegi w liczbie przekraczającej próg.

Aktywne monitorowanie

Raporty są przygotowywane w ramach projektu „Aktywne monitorowanie", czyli wewnętrznego projektu NFZ, którego celem jest wzmocnienie nadzoru merytorycznego nad systemem ochrony zdrowia m. in.  poprzez regularną ocenę efektów wprowadzanych zmian, wykonywanie porównań między województwami i ośrodkami oraz wskazywanie perspektyw (długo i krótkookresowych).

Pełen raport można znaleźć na stronie NFZ

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz