Szpitale coraz mniej zadłużone - nowe dane MZ

01 Sierpnia 2018, 10:27 SZPITAL

Blisko 1,4 mld zł - tyle wynosiły zobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na koniec pierwszego kwartału 2018 r. Rok wcześniej było to 1,69 mld zł.

Z danych opublikowanych przez resort zdrowia wynika, że zobowiązania wymagalne spzoz-ów na koniec marca 2018 r. wynosiły 1,397 619 mld zł, w tym z tytułu dostaw i usług - 1, 279 902 mld zł.

 
Blisko 876,5 mln zł stanowiły zobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez samorządy. Resztę (ponad 521 mln zł) wygenerowały placówki organów centralnych. 

Biorąc pod uwagę dane historyczne poziom zobowiązań jest znacznie mniejszy niż rok wcześniej - na koniec marca 2017 r. zobowiązania wynosiły 1,690 753 mld zł. W czerwcu ubiegłego roku było to 1,796 272 mld zł, a we wrześniu - 1914 520 mld zł, jednak na koniec 2017 r. nastąpił wyraźny spadek i zobowiązania wyniosły 1,409 974 mld zł.

Nieopłacone dostawy i usługi

Szpitale zalegają z płatnościami głównie dostawcom. Zobowiązania z tego tytułu wynosiły na koniec marca br. 1,279 mld zł. 

Biorąc pod uwagę charakterystykę szpitali w porównaniu do końca 2017 r. zobowiązania wobec dostawców w szpitalach samorządowych spadły z 828 mln zł do 769,9 mln zł, zaś w przypadku placówek organów centralnych długi z tytułu dostaw i usług wzrosły z 449, 792 mln zł do 509, 911 mln zł.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz