OPZZ: podwyżki w zawodach medycznych są zbyt niskie

01 Sierpnia 2018, 12:02 kasa pieniądze

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych domaga się systemowego uregulowania wzrostu wynagrodzeń dla pracowników systemu ochrony zdrowia.

OPZZ twierdzi, że przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o płacach minimalnych w zawodach medycznych jest daleki od ich oczekiwań.

OPZZ domaga się gwarancji finansowania wynagrodzeń

W swoim oświadczeniu OPZZ uważa za nieakceptowalne braku wskazania źródeł pochodzenia funduszy na wynagrodzenia. Częściowe wsparcie Państwa i obciążenie Narodowego Funduszu Zdrowia nie tylko wpływa na dalsze pogłębienie zadłużeń placówek medycznych, ale także ograniczy finansowanie świadczeń zdrowotnych i dostęp pacjentów do terapii oraz wykluczy możliwość przyznania podwyżek innym grupom zawodowym. 

OPZZ o porozumieniu z pielęgniarkami

Porozumienie Związków zarzuca resortowi zdrowia podpisanie porozumienia z NIPiP oraz OZZPiP.  -Niesolidarną praktyką jest podpisywanie takich porozumień w czasie, gdy w Radzie Dialogu Społecznego prowadzone sąrozmowy dotyczące systemowego wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia - czytamy w oświadczeniu.

Ponadto OPZZ stwierdza, że wbrew gwarancjom ze strony resortu, podpisane porozumienie nie zakończy protestów w ochronie zdrowie, a wręcz je spotęguje. 

Oczekujemy od Ministra Zdrowia i Prezesa Rady Ministrów odpowiedzi na pytania: jakie są dalsze plany resortu zdrowia odnośnie godziwych wynagrodzeń dla pozostałych grup zawodowych w ochronie zdrowia oraz z jakich źródeł i w jakiej wysokości będa finansowane wynagrodzenia dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia- w roku 2018 i latach następnych?

-Pyta OPZZ

JK

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz