MZ: pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej jeszcze w tym roku

02 Sierpnia 2018, 12:25 rak nowotwór chemioterapia onkologia pacjent kroplówka szpital

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski podczas dzisiejszej konferencji w Ministerstwie Zdrowia zapowiedział utworzenie Krajowej Sieci Onkologicznej, która ma być programem koordynującym opiekę nad pacjentami z rakiem.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił o zwiększających się udziałach pakietu onkologicznego, który spowodował rozproszenie świadczeń. Obecnie, zawarte umowy na pakiety onkologiczne ma ponad 2,5 tys podmiotów medycznych. 

Duże rozproszenie podmiotów świadczących opiekę onkologiczną obniża jakość i skuteczność prowadzonych terapii oraz ogranicza możliwości koordynacji leczenia.  Rozwiązaniem tego problemu ma być stworzenie Krajowej Sieci Onkologicznej, której statutowymi założeniami ma być zrównanie szans dostępu pacjentów do terapii świadczonej na tym samym poziomie poprzez: centralizację chirurgii onkologicznej oraz decentralizację radiologii i chemioterapii.

Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO)

Strategia krajowej walki z nowotworami będzie opierała się na francuskim modelu opieki.  Centralnym organem koordynującym i zarządzającym działaniami KSO będzie Narodowa Rada Onkologiczna. Za opracowanie ogólnopolskich wytycznych postępowania w zakresie poszczególnych nowotworów - w dziedzinie onkologii dorosłych, hematoonkologii dorosłych oraz hematoonkologii dziecięcej - będzie odpowiadał Krajowy Ośrodek Koordynujący .Bezpośrednio nad ośrodkami w 16 województwach będą odpowiadały Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące. Ich zadaniem będzie koordynacja opieki onkologicznej w swoich regionach, monitoring losu pacjentów oraz współpraca z innymi ośrodkami.

Lokalnie, pierwszym kontaktem dla pacjentów będą: ośrodki satelitarne (odpowiedzialne za chemioterapie, radioterapie, kontrolę nad leczeniem i chirurgię jednodniową), ośrodki doskonałości (wyspecjalizowane w opiece nad rzadkimi nowotworami, będą brały udział w badaniach naukowych nad nowymi metodami rozpoznawania i leczenia), centra kompetencji (wyspecjalizowane jednostki w leczeniu i diagnostyce tylko jednego rodzaju nowotworu - np. tylko rak płuc, rak piersi), ośrodki współpracujące (wszystkie ośrodki udzielające świadczenia onkologiczne lub hematonkologiczne w leczeniu szpitalnym lub ambulatoryjnym).

Ważnym elementem KSO będą Ośrodki Uniwersyteckie, które będą koordynowały kwestię kształcenia i zbierały i udostępniały dane potrzebne do badań naukowych w każdym z przynależnych do KSO ośrodków. 

Jak będzie wyglądała przykładowy model opieki nad pacjentem z nowotworem?

 1. Zapobieganie i wczesne wykrywanie 
 2. Objawy, wstępna diagnostyka i skierowanie
  W przypadku podejrzenia raka skierowanie na ogólne/wstępne badanie kliniczne na cito. Pierwsze specjalistycznie spotkania powinny odbyć się w ciągu dwóch tygodni od skierowania
 3. Diagnoza, ustalenie stopnia zaawansowania i planowanie leczenia
  Przed rozpoczęciem leczenia pacjenta, ścieżkę oraz rodzaj terapii będzie konsultował wielodyscyplinarny zespół.
 4. Leczenie - ustalenie celu leczenia
  Radykalne, objawowe, terapia paliatywna
 5. Opieka po wstępnym leczeniu i regeneracji
  Pacjenci powinni otrzymać informacje podsumowująca leczenie oraz plan kontynuacji opieki w przypadku podejrzenia nawrotu choroby
 6. Nawroty i przerzuty
  W miarę możliwości pacjent powinien być skierowany do pierwotnego zespołu wielodyscyplinarnego. Leczenie będzie zależeć od zaawansowania choroby , wcześniejszego planu leczenia oraz preferencji pacjenta
 7. Opieka paliatywna pod koniec życia
  Jeśli nie jest jeszcze wdrożona, lekarz rozważny skierowanie do opieki paliatywnej.

Pilotaż KSO

Program zacznie funkcjonować jeszcze w tym roku w formie pilotażu. Wstępnie do prowadzenia pilotażu zostaną wybrane 4 województwa. Program pilotażowy będzie trwał 1,5 roku, a jak zapewniał prof. Piotr Czauderna - kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego UM oraz przewodniczący zespołu prac nad projektem - pierwsze wnioski zostaną wysunięte już po pół roku funkcjonowania pilotażu. Po pierwszych 6 miesiącach funkcjonowania pilotażu powinniśmy poznać już szacowany koszt programu oraz jego skuteczność. Pierwsze efekty działania strategii leczenia nowotworu oraz KSO powinniśmy zobaczyć po zakończeniu prac, które zaplanowano do 2020 r.

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz