Projekt rozporządzenia ws. kontroli banków tkanek i komórek - do konsultacji

02 Sierpnia 2018, 12:04 diagnostyka biotechnologia laboratorium badania

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów.

Jak czytamy w uzasadnieniu, obecnie obowiązujące rozporządzenie w tym zakresie (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów), w związku z nowelizacją ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, utraci moc obowiązującą z dniem 29 października 2018 r.

W związku z tym istnieje konieczność wydania nowego aktu wykonawczego regulującego tryb przeprowadzania kontroli m.in. w bankach tkanek i komórek oraz ośrodkach dawców szpiku.

- W porównaniu do ww. rozporządzenia nie wprowadzono żadnych zmian merytorycznych w zakresie przekazanym do regulacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia - jedyna modyfikacja wynika ze zmiany dokonanej przez ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów w treści art. 26 ustawy - czytamy w uzasadnieniu.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz