Konsultacje projektu dot. wywozu i przywozu do Polski ludzkich komórek, tkanek i narządów

02 Sierpnia 2018, 12:16 laboratorium

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium ludzkich komórek, tkanek i narządów został w czwartek opublikowany do konsultacji społecznych.

Projekt rozporządzenia określa szczegółowe warunki wywozu ludzkich komórek, tkanek i narządów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu tych komórek, tkanek i narządów na to terytorium oraz sposób monitorowania stanu wywożonych i przywożonych ludzkich komórek, tkanek i narządów w drodze między dawcą a biorcą, mając na względzie zapewnienie jakości i bezpieczeństwa oraz uwzględniając bezpieczeństwo zdrowotne biorcy.

Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium ludzkich komórek, tkanek i narządów utraci moc obowiązującą 29 października 2018 r., w związku z nowelizacją ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Istnieje więc konieczność wydania nowego aktu wykonawczego regulującego kwestie wwozu i przywozu na terytorium Polski ludzkich komórek, tkanek i narządów. W porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia nie wprowadzono żadnych zmian merytorycznych w zakresie przekazanym do regulacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz