Wiemy ile NFZ wydał na refundację w pierwszym półroczu

02 Sierpnia 2018, 16:46 pieniądze

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował dane mówiące o kwotach przeznaczonych na refundację w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. Obecnie wykonano 48 proc. planowanego budżetu na bieżący rok - ponad 6 mld zł. 

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2018 rok

Wykonanie za
(06/2018)

Wykonanie narastająco

Procent wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

12 447 771,00

1 036 958,65

6 062 035,47

48,70%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 344 420,00

269 398,19

1 491 240,98

44,59%

2

leki stosowane w chemioterapii

687 775,00

52 524,15

309 712,54

45,03%

3

Refundacja, w tym:

8 415 576,00

715 036,31

4 261 081,95

50,63%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 380 196,00

713 040,18

4 249 312,95

50,71%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

21 613,00

719,09

5 279,91

24,43%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

13 767,00

1 277,04

6 489,09

47,14%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz