Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadzi naukę do biznesu

03 Sierpnia 2018, 11:14 biotechnologia biologiczne biopodobne badania laboratorium

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowało do konsultacji projekt ustawy o utworzeniu Funduszu Nauki Polskiej. Przynależny do Banku Gospodarstwa Krajowego Fundusz ma za zadanie finansować i zrzeszać Polskie instytuty badawcze oraz wspierać je w komercjalizacji produktów. Flagowymi projektami funduszu mają być Centrum Rozwoju Biotechnologii oraz Polskie wyroby medyczne.

Obecnie finansowanie działalności naukowej koncentruje się na samym procesie badawczym. Owiązujące przepisy nie przewidują długoterminowego i stabilnego finansowania działalności naukowej prowadzonej przez zespoły badawcze i komercjalizacji wyników ich badań.

Na statutowe działania Funduszu Ministerstwo przeznacza 500 mln zł. Wspierana ze środków Funduszu Nauki Polskiej działalność naukowa będzie nastawiona nie tylko na badania naukowe, ale i komercjalizację jej wyników w postaci innowacyjnych produktów, które mogłyby konkurować na polskim i globalnym rynku. W przypadku biotechnologii nie musi to oznaczać gotowego leku, ale np. lek tuż przed fazą badań klinicznych, który zostanie sprzedany np. polskiemu przedsiębiorstwu  biotechnologicznemu w celu dalszego rozwoju i być może wprowadzenia na rynek.

Wirtualny Instytut Badawczy

WIB ma stanowić formę organizacji pracy zespołów badawczych prowadzących działalność naukową na poziomie międzynarodowym. Wirtualny Instytut Badawczych będzie siecią połączenia strefy naukowej oraz biznesu. - Specyfika projektowanego rozwiązania polega na łączeniu badań realizowanych przez różne zespoły badawcze, w różnych podmiotach zatrudniających naukowców, a nie budowaniu formalnego konsorcjum podmiotów. Naukowcy prowadzący badania na najwyższym poziomie tworzą bowiem wiedzę i odkrycia, a ta przekształca się w gospodarkę opartą na wiedzy dzięki współpracującym z nimi firmom. WIB stwarza ścieżkę rozwoju projektów od wiedzy do zastosowań - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Do zadań podmiotu zarządzającego WIB będzie należała komercjalizacja wyników badań oraz opracowanie zasad i procedur w zakresie zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacją wyników działalności naukowej zespołów badawczych, przy czym umowa określi warunki przekazywania środków z komercjalizacji na rzecz Funduszu. Wpływy z komercjalizacji działalności naukowej będą przekazywane do Funduszu Nauki Polskiej.

-Rozwiązanie to zapewni stałe źródło przychodów do Funduszu, które będą się zwiększać wraz z komercjalizacją kolejnych wyników prac zespołów badawczych tworzących WIB. Doświadczenia belgijskiego Vlaams Instituut voor Biotechnologie pokazują, iż wpływy z komercjalizacji mogą stać się istotnym elementem finansowania zespołów badawczych, co pozwoli na stworzenie dodatkowego źródła podnoszenia publicznych nakładów na B+R - czytamy.

JK

źródło: RCL

Polecamy również:

Rząd o wsparciu polskich leków: 500 mln zł, selekcja projektów

387 mln euro w konkursie na projekty badawczoinnowacyjne w ramach IMI

30 mld z UE na innowacje: nauka, przemysł i wyzwania społeczne

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz