Niemcy: ministerstwo ustali dolny limit zatrudnienia pielęgniarek

03 Sierpnia 2018, 15:44 pielęgniarka

 Po niepowodzeniu negocjacji między przedstawicielami szpitali i pielęgniarek, Federalne Ministerstwo Zdrowia (BMG) chce teraz samo określić  dolne granice zatrudnienia pielęgniarek poprzez zarządzenie.

 

Związki miały czas do 30 czerwca 2018 r., aby ustalić limity zatrudnienia. Po długiej i kontrowersyjnej debacie, stwierdzono, że około 25 procent szpitali w Niemczech powinno leżeć poniżej tego limitu. W związku z tym 25 procent szpitali zatrudniających najmniej pielęgniarek byłoby poniżej dolnej granicy. Przedstawiciele szpitali nie chcieli zatwierdzić tej propozycji.Teraz ministerstwo same ustali limity. Według ekspertów jest to wskaźnik, „który opisuje stosunek liczby pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie pielęgniarskiej do wymogów utrzymania szpitala”. Zostanie utworzony Katalog usług pielęgniarskich, który pomoże wyznaczyć limity. Kto nie spełni limitów do 2020 roku, zapłaci kary. Sankcje wprowadzanie będą etapami.
Pochwała i krytyka

Centralne Stowarzyszenie Statutowych Kas Chorych (GKV) mówi o "dobrym pierwszym kroku", aby ustalić minimalne wymagania kadrowe w klinikach. Wystarczająca liczba personelu na sali operacyjnej, a także w nocy na poszczególnych działach jest niezbędna, aby nie zagrażać bezpieczeństwu pacjentów. Ważne jest jednak również właściwa ilość personelu w trakcie każdej zmiany, a nie jedynie średnia wartość.

MM


Źródło: aerzteblatt.de

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz