MZ odpowiada w sprawie odwołania spotkania z technikami farmaceutycznymi

06 Sierpnia 2018, 9:22 pismo dokument podpis

Poniżej publikujemy przesłane do naszej redakcji przez Ministerstwo Zdrowia wyjaśnienia dotyczące odwołania spotkania z technikami farmaceutycznymi

W nawiązaniu do artykułu Polityki Zdrowotnej „Ministerstwo zdrowia odwołuje dzisiejsze spotkanie z technikami farmaceutycznymi” z 12 lipca br. przekazujemy poniższe wyjaśnienia.

Spotkanie z przedstawicielami ZZTF RP miało odbyć się 12 lipca br. Jednak w związku z nieobecnością Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego musiało ono zostać przełożone. 10 lipca br. Pani Aneta Klimczak, Wiceprezes ZZTF RP, została o tym poinformowana telefonicznie i otrzymała propozycję zorganizowania spotkania w kolejnym tygodniu.

11 lipca br. Pani Marta Penczak ze ZZTF RP zadzwoniła do resortu z informacją, że została upoważniona do reprezentowania Zarządu Głównego ZZTF RP i poprosiła o kontaktowanie się z nią w sprawie ustalenia nowego terminu spotkania. Pani Marta przesłała też e-mailem upoważnienie – skan pełnomocnictwa ZG ZZTF RP podpisany przez Pana Dominika Żyro, Prezesa ZG ZZTF RP.

Ministerstwo Zdrowia przesłało e-mailową informację o odwołaniu spotkania wraz z propozycją jego nowego terminu – 19 lipca br. Informacja ta została przesłana zarówno na adres e-mailowy Pani Marty Penczak, jak i biura ZZTF RP.

Następnie Pani Aneta Klimczak zadzwoniła do resortu z informacją, że ustalenie terminu spotkania leży w jej kompetencjach, a Pani Marta Penczak nie ma w tym zakresie upoważnienia. Ministerstwo Zdrowia otrzymało też e-maila od Prezesa ZZTF RP z informacją o anulowaniu pełnomocnictwa udzielonego wcześniej Pani Marcie Penczak i z prośbą o ustalenie nowego terminu spotkania z Panią Anetą Klimczak. W związku z tym resort skontaktował się z Panią Anetą, która podczas rozmowy telefonicznej potwierdziła otrzymanie e-maila o zmianie dotyczącej planowanego spotkania oraz zapewniła, że przekaże do resortu informację o możliwości uczestnictwa w spotkaniu w nowym terminie – 19 lipca br.

W świetle powyższych wyjaśnień informacja zawarta w artykule „Polityki Zdrowotnej” – mówiąca, że zamiast oficjalnego dokumentu czy e-maila wiadomość o odwołaniu spotkania otrzymała osoba niemająca żadnego umocowania w organach statutowych ZZTF, a dopiero po interwencji ze strony ZZTF RP Związek otrzymał oficjalną informację –  jest niezgodna z prawdą. Zarówno telefonicznie, jak i pisemnie Ministerstwo Zdrowia informowano Panią Anetę Klimczak o zmianie dotyczącej spotkania planowanego na 12 lipca br. E-mail w tej sprawie został przekazany został na też adres e-mailowy biura ZZTF RP, a nie wyłącznie na e-maila Pani Marty Penczak.

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Monika Poniedziałek, 06 Sierpnia 2018, 12:12
Komedia! I jak tu brać techników na poważnie?
Homer Czwartek, 05 Września 2019, 10:54
Monika żebyś wiedziała jaki syf jest w zztf. Ta cała Klimczak, tam rządzi jednoosobowo. Połowa zarządu jest fikcyjna, wybory jak w PRL, prezes jak ukończył dziwną szkołę na Ukrainie, to stał się magistrem(chociaż kompetencje do tego ma jak chłopak z ulicy). Jest tam kółko wzajemnej adoracji, w postaci różnych właścicieli punktów aptecznych, którzy bezprawnie zarządzają ta organizacją. Nie chcą pokazywać żadnych papierów związanych z działalnością związku, finansami, a tym bardziej wyborami, na przeróżne stanowiska, mimo że członkowie zztf, mają pełne prawo we wgląd, w to co się dzieje. Tam trzeba prokuratora i to szybko!