RPP o uwagach dot. przepisów RODO w sprawie dokumentacji medycznej pacjenta

06 Sierpnia 2018, 13:35 dokumentacja medyczna tajemnica lekarska

Rzecznik Praw Pacjenta prosi o zgłaszanie uwag i wątpliwości dot. stosowania przepisów RODO w zakresie udostępniania pacjentom kopii dokumentacji medycznej. 

Od dnia 25 maja br. we wszystkich krajach Unii Europejskiej stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

W myśl art. 15 ust. 3 RODO administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

Mając na uwadze wątpliwości pojawiające się na tle realizacji ww. przepisu RODO dotyczące udostępniania kopii danych zawartych w dokumentacji medycznej pacjentów w zakresie relacji tego przepisu z przepisami krajowymi normującymi prawo dostępu pacjentów do ich dokumentacji medycznej – dostrzegając potrzebę zabezpieczenia interesów pacjentów, a także podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, w szczególności jeśli chodzi o praktyczny aspekt realizacji omawianego uprawnienia pacjentów – Rzecznik Praw Pacjenta zwraca się z prośbą do podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych o przekazanie do Rzecznika Praw Pacjenta pytań lub wątpliwości odnoszących się do omawianej materii.

Powyższe uprzejmie proszę przesłać do dnia 10 sierpnia 2018 r. na adres: rodo@rpp.gov.pl

Przekazane informacje posłużą do analizy wskazanego zagadnienia. O jej wynikach Rzecznik Praw Pacjenta poinformuje odrębnym komunikatem. Nie będą natomiast udzielane odpowiedzi na poszczególne pisma.

źródło: RPO
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz