13 sierpnia posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT

06 Sierpnia 2018, 17:01 AOTMiT

Na poniedziałek 13 sierpnia br. zaplanowano posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT. Co będzie wówczas w porządku obrad?

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne: RYSPERYON, SULPIRYD, ARYPIPRAZOL, ZYPRAZYDON, OLANZAPINĘ, KWETIAPINĘ, KLONIDYNĘ, TOPIRAMAT, KLONAZEPAM we wskazaniu: Zespół Tourette’a.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną mesalazyna we wskazaniu: popromienne zapalenie błony śluzowej odbytu (PZBSO).

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego współfinasowanych przez UE w ramach EFS:

 1. „Program polityki zdrowotnej na lata 2018-2021 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku aktywności zawodowej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego”,
 2. „Program Polityki Zdrowotnej na lata 2018-2021 w zakresie zapobiegania rozwojowi próchnicy u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego”,
 3. „Regionalny Program Zdrowotny z zakresu wczesnego wykrywania i zapobiegania niepełnosprawności narządu ruchu (układu kostno-stawowego) u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu województwa świętokrzyskiego”,
 4. „Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznych z najczęstszymi nowotworami litymi i hematologicznymi” (woj. świętokrzyskie).

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 1. „Rehabilitacja seniorów – mieszkańców miasta Białystok na lata 2018-2020”,
 2. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2018-2020”,
 3. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” (pow. poznański),
 4. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” (gm. Granowo),
 5. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci 8-letnich z terenu Gminy Żyrardów na lata 2019-2021”,
 6. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród młodzieży z terenu powiatu nowosolskiego na lata 2018-2019 »Miej odwagę, nie nadwagę«”,
 7. „Program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych na terenie Miasta Sosnowca w latach 2019-2022”.

Źródło: AOTMiT

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz