NFZ: zarządzenie dot. profilaktycznych programów zdrowotnych

07 Sierpnia 2018, 16:52 NFZ

NFZ opublikował zarządzenie ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.

Zarządzenie stanowi realizację zmian w kryteriach oceny ofert wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie ws. szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  - czytamy w uzasadnieniu.

Jak wskazano, w porównaniu do zarządzenia Nr 67/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne, poprzedzającego niniejsze zarządzenie, wprowadzono dwa nowe zakresy: „10.1450.159.02 - PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH - część położniczo-ginekologiczna” oraz „10.1210.159.02 - PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH - część genetyczna”.

Ponadto, z uwagi na fakt, że procedura "99.111 Wstrzyknięcie globuliny anty D (Rhesus)" w przypadku wykonania u ciężarnej procedur inwazyjnych jest świadczeniem gwarantowanym z zakresu leczenia szpitalnego, wprowadzono do katalogu świadczeń z zakresu badań prenatalnych procedurę „PODANIE IMMUNOGLOBULINY ANTY-RhD PACJENTCE RhD-UJEMNEJ zgodnie z aktualnymi zaleceniami konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii, transfuzjologii klinicznej oraz perinatologii.”

Świadczenie możliwe jest do rozliczenia pod warunkiem spełnienia warunków realizacji procedury "99.111 Wstrzyknięcie globuliny anty D (Rhesus)" określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Świadczenie rozliczane będzie na podstawie faktury (konieczność udokumentowania zakupu fakturą/ rachunkiem). Będzie obejmować koszt immunoglobuliny anty-RhD, w wysokości nieprzekraczającej urzędowej ceny zbytu dla dawki 50 mcg/ml określonej w załączniku do obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia) z uwzględnieniem przepisów art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Źródło: NFZ

AW

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz