Minister zdrowia spotkał się z psychologami

08 Sierpnia 2018, 13:22 psycholog psychiatria pacjent lekarz terapia

W poniedziałek minister zdrowia spotkał z przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów. Celem spotkania było m.in. omówienie sytuacji zawodu psychologa w Polsce. Łukasz Szumowski jest pierwszym z ministrów zdrowia, który zechciał spotkać się ze środowiskiem psychologów.

Podczas spotkania ustalono także przebieg działań, które mają posłużyć rozwiązaniu problemów psychologów pracujących w ochronie zdrowia. Pierwszym etapem tych prac będzie identyfikacja zasobów kadrowych psychologów systemie.

- Spotkanie z Panem Ministrem Szumowskim przebiegło w bardzo dobrej, życzliwej atmosferze. Miałam poczucie, że słucha nas uważnie i jest otwarty na problemy psychologów - przekazuje Polityce Zdrowotnej obecna na spotkaniu Katarzyna Sarnicka, wiceprzewodnicząca OZZP.

Ministerstwo zdrowia sprawdzi, ilu psychologów pracuje w ochronie zdrowia

Obecne na spotkaniu przedstawicielki OZZP zwróciły się do ministra zdrowia z prośbą o zebranie i analizę danych na temat zasobów kadrowych psychologów pracujących w ochronie zdrowia. Konieczność tę uzasadniały narastającym problemem wymogów stawianych między innymi szpitalom przez NFZ co do posiadania w zasobach kadrowych psychologów klinicznych przy jednoczesnym zróżnicowaniu dróg kształcenia psychologów. 20 lipca rekomendacje w sprawie zebrania danych z uwzględnieniem innych ścieżek kształcenia - jak psychoterapia i studia podyplomowe mające zastosowanie w pomocy psychologicznej świadczonej w placówkach medycznych wysłał do ministerstwa zdrowia Parlamentarny Zespół do spraw Organizacji Ochrony Zdrowia.

- Minister Szumowski zgodził się ze zgłaszaną przez OZZP potrzebą aktualizacji danych i zapowiedział natychmiastowe rozpoczęcie prac w tym zakresie. Zebrany materiał miałby posłużyć do weryfikacji wymogów stawianych przez NFZ szpitalom i innym placówkom ochrony zdrowia, tak aby odzwierciedlały one realistyczne a nie teoretyczne możliwości ich spełnienia. Liczymy, że takie działanie będzie także podstawą do rozwiązania problemów płacowych poprzez związanie wysokości wynagrodzenia z posiadanymi kwalifikacjami niezbędnymi na konkretnych oddziałach - tłumaczy OZZP.

Psycholodzy doczekają się uregulowania zawodu?

- Chcemy podkreślić, iż profesor Szumowski jest pierwszym ministrem zdrowia, który spotkał się z przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów - przekazują władze OZZP.

- Minister Zdrowia wskazał jako podstawowe źródło obecnych trudności brak aktywnej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Wyraził swoje zaniepokojenie brakiem rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i zawieszeniem prac nad nowym projektem. Brak uregulowań prawnych jest niekorzystny dla pacjentów korzystających z usług psychologicznych. Pan Minister zwrócił uwagę, że brak samorządu zawodowego - izb psychologicznych powoduje, że nie ma możliwości wydawania prawa wykonywania zawodu, chronienia tytułu zawodowego, a także złożenia skarg ze strony pacjentów. Jest zdania, że obecna sytuacja nie służy pacjentom i dalsze jej przedłużanie w przypadku zawodu zaufania publicznego jakim jest psycholog rodzi szereg niekorzystnych skutków społecznych - czytamy w komunikacie OZZP.

- Minister zdrowia jako pierwszy, z własnej inicjatywy podjął temat ustawy o zawodzie  psychologa i wyraził wyraźną wolę czynnego wsparcia OZZP w działaniach na jej rzecz, a także zadeklarował współpracę w tym zakresie z Panią Elżbietą Rafalską - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - przekazują po spotkaniu psycholodzy.

Psycholodzy zadowoleni ze spotkania

- Niezwykle pozytywnie zaskoczyło nas, że minister zdrowia sam z własnej inicjatywy podjął temat nieczynnej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów i zadeklarował, że wesprze nas w tym zakresie. Spotkanie było bardzo merytoryczne i w mojej ocenie poruszyliśmy bardzo wiele ważnych spraw, które stanowią problem psychologów zatrudnionych w ochronie zdrowia - podsumowuje  wiceprzewodnicząca OZZP.

Anna Grela

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

barbara Poniedziałek, 13 Sierpnia 2018, 18:59
Nareszcie porusza się przygotowanie zawodowe,nie tylko "specjalizacja kliniczna",ale i psychoterapia,bardzo potrzebna chorym.Do tej pory odrzucano każde moje podanie.