WHO podsumowuje światowe wysiłki na rzecz walki z antybiotykoopornością

08 Sierpnia 2018, 15:11 Leki

Państwa podejmują znaczące kroki w walce z opornością na antybiotyki, nadal jednak istnieją poważne zaniedbania w tym obszarze, co wymaga pilnych i zintensyfikowanych działań - wynika z opublikowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) raportu dotyczącego postępów we wdrażaniu globalnego planu działania na rzecz walki z opornością na antybiotyki.

 

Raport przedstawia postępy 154 ze 194 państw członkowskich WHO, ujawniając również duże rozbieżności w działaniach na rzecz walki z antybiotykoopornością. Wiele krajów europejskich od lat pracuje na rzecz zwalczania odporności na antybiotyki. Duża część jednak zaczyna takie działania dopiero podejmować. Postęp w opracowywaniu i wdrażaniu strategii jest większy w krajach o wysokich dochodach w porównaniu do krajów o dochodach niskich. WHO wskazuje jak ważny w tym aspekcie jest właściwy nadzór, edukacja oraz monitoring stosowania antybiotyków, gdyż realnie przekłada się to na zdrowie populacji w danym kraju.

Zagrożeniem antybiotyki z niewiadomego pochodzenia

Wdrażanie przez kraje przyjętej strategii jest zróżnicowane, w części nadal dostępne są leki ze źródeł niewiadomego pochodzenia, sprzedawane bez recepty. WHO zwraca uwagę, iż w tym aspekcie nie istnieją żadne formalne ograniczenia wobec sposobu ich stosowania. Zagraża to zdrowiu ludzi i zwierząt, potencjalnie przyczyniając się do rozwoju oporności antybiotyki.

123 kraje zgłosiły, iż posiadają stosowne przepisy regulujące sprzedaż antybiotyków, w tym wymóg wydawania recepty na stosowanie ich u ludzi. W opinii WHO jest to kluczowy środek służący zwalczaniu nadużywania i niewłaściwego stosowania antybiotyków.

Jedynie cześć krajów stosuje się do zaleceń 

Tylko 64 kraje zgłosiły, że stosują się do zaleceń Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) oraz WHO, aby ograniczyć stosowanie krytycznie ważnych antybiotyków. Spośród nich 39 to kraje o wysokim dochodzie, z których większość należy do Europejskiego Regionu WHO, 3 do Regionu Afrykańskiego WHO oraz 7 do Regionu WHO obu Ameryk.

WHO zwraca także uwagę, iż wiele krajów o średnich i niskich dochodach może potrzebować długoterminowej pomocy, tak aby skutecznie realizować strategię.

Luki w ustawodawstwie

67 krajów zgłosiło posiadanie przepisów, mających kontrolować produkcję oraz dystrybucję antybiotyków stosowanych wśród zwierząt. 56 państw przyznało jednak, iż nie posiada krajowej polityki ani przepisów dotyczących jakości, bezpieczeństwa i skuteczności antybiotyków stosowanych wśród zwierząt.

WHO dostrzega także niepokojący brak działań mających na celu ochronę środowiska. Chociaż 78 krajów posiada regulacje służące całkowitemu zapobieganiu zanieczyszczeniu środowiska, tylko 10 z nich przyznaje, że ​​posiada kompleksowe systemy, w tym przepisy, które ograniczają uwalnianie pozostałości antybiotyków do środowiska. Jest to niewystarczające, aby chronić środowisko naturalne.

Państwa dostrzegają problem

- Ten raport pokazuje rosnące zaangażowanie krajów na rzecz walki z opornością na antybiotyki - mówi dr Ranieri Guerra, zastępca dyrektora generalnego ds. oporności na antybiotyki WHO. - Wzywamy rządy do podjęcia stałych zobowiązań w sektorach zdrowia ludzi i zwierząt oraz zdrowia roślin i środowiska - w przeciwnym razie ryzykujemy utratę cennych leków - podkreśla dr Guerra.

- Wspieranie krajów o niskim i średnim dochodzie, tak by kierowały się odpowiedzialnym stosowaniem antybiotyków u zwierząt jest teraz priorytetem - mówi dr Matthew Stone, zastępca dyrektora generalnego OIE. Dodając, iż wdrożenie specjalnych międzynarodowych standardów, odpowiednie ustawodawstwo krajowe i wzmocnienie służb weterynaryjnych to niezbędne kroki, które pomogą wszystkim zainteresowanym stronom związanym ze zdrowiem zwierząt przyczynić się do kontrolowania zagrożenia związanego z opornością na antybiotyki.
- FAO z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wiele krajów podejmuje konkretne kroki w kierunku odpowiedzialnego stosowania antybiotyków także w rolnictwie - przekazuje Maria Helena Semedo, zastępca dyrektora generalnego FAO. - Poszczególne kraje muszą jednak zrobić więcej, aby ograniczyć nadmierne stosowanie antybiotyków w rolnictwie. W szczególności wzywamy kraje do stopniowego wycofywania stosowania antybiotyków w celu promowania wzrostu w produkcji zwierzęcej - podkreśla Helena Semedo.

Anna Grela

Źródło: WHO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz