Raport: e-zdrowie w infografikach

09 Sierpnia 2018, 10:06 dane dokumenty raport

Coraz popularniejsze stają się usługi wirtualnej ochrony zdrowia, a większość osób, które jeszcze z nich nie korzystają - zamierzają w przyszłości korzystać z tych rozwiązań - wynika z raportu "E-zdrowie w infografikach".

 

Raport czasopisma OSOZ Polska pt. „E-zdrowie w infografikach” zawiera kilkadziesiąt infografik z aktualnymi informacjami i danymi statystycznymi zebranymi z międzynarodowej prasy, projektów badawczych, badań ankietowych oraz prac naukowych. Raport opisuje aktualne  kluczowe trendy technologiczne w ochronie zdrowia w Polsce i na świecie.

Doświadczenia ze zdrowiem cyfrowym globalnie

Na razie doświadczenie ze zdrowiem cyfrowym miał co piąty badany. Na pytanie: czy skorzystał Pan/i w ostatnim roku z usług wirtualnej ochrony zdrowia, 18 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, zaś 82 proc. - nie miało takiego doświadczenia.

Usługa, z której pacjenci najchętniej korzystaliby, jeżeli byłaby taka możliwość, jest przypomnienie o czynnościach, dzięki którym utrzymają zdrowie (84 proc.), przypomnienie o zażyciu leków (83 proc.), codzienne wsparcie w zarządzaniu problemem zdrowotnym (74 proc.), wizyta on-line po godzinach, np. w nocy (72 proc.), szkolenie w zakresie schorzenia, które mnie dotyczy (66 proc.),  wizyta kontrolna po wizycie lekarskiej (63 proc.), udział w grupie wsparcia (61 proc.), usługi kontroli zdrowia w domu (61 proc.), status zdrowia; ciśnienie krwi, poziom glukozy, puls (59 proc.), omówienie wątpliwości z lekarzem (55 proc.).

Z wirtualnej pielęgniarki kontrolującej zdrowie/ zażywanie leków/ chorobę w domu chciałoby korzystać 66 proc. badanych, z wirtualnego doradcy do zarządzania zdrowiem i kondycją - 58 proc., a z urządzenia do badania krwi w domu o szerokim spektrum wyników - 58 proc.

Wyzwania zdrowotne w Europie

Zdecydowana większość Europejczyków (90 proc.) chce mieć dostęp do własnych danych zdrowotnych, 80 proc.- chce dzielić się danymi zdrowotnymi oraz mieć dostęp do informacji na temat jakości leczenia.

Technologie ubieralne

Coraz popularniejsze stają się technologie ubieralne np. inteligentne szkła kontaktowe, nanoroboty w ciele człowieka, urządzenia monitorujące puls, ciśnienie, temperaturę, EKG w trybie ciągłym, sensory implantowalne.

60 proc. badanych jest zadania, że inteligentne urządzenia ubieralne pomogą w prowadzeniu zdrowszego trybu zycia, 63 proc. - jest gotowych dzielić się danymi z urządzeń monitorujących z ubezpieczycielem zdrowotnym. Rynek tych urządzeń był wart w 2017 r. 0,9 mld USD, natomiast szacuje się, że w 2021 r. - będzie warty 17,8 mld USD.

Najpopularniejsze aplikacje zdrowotne dotyczyły takich dziedzin jak fitness -59 proc., dieta/odżywianie się - 52 proc., monitoring objawów - 36 proc., portale pacjenta - 28 proc., kondycja zdrowotna - 25 proc. 

Percepcja M-Zdrowia

Z kolei badanie w 7 krajach UE pokazało, że 73 proc. osób nigdy nie korzystało z mobilnych aplikacji zdrowotnych. Wśród tych, którzy z nich korzystali przeważają osoby poniżej 35 roku życia - 75 proc. 60 proc. korzystających z aplikacji m-zdrowia sięga do nich rzadziej niż raz w tygodniu.

Wśród tych, którzy nie korzystają, blisko dwie trzecie (63 proc.) rozważa pobranie aplikacji na telefon w przyszłości.

Europejczycy o dostępie do danych medycznych

52 proc. europejczyków opowiada się za dostępem do danych medycznych on-line. Największymi entuzjastami są mieszkańcy Finlandii (82 proc.), najmniejszymi Węgrzy (32 proc. ) i Austriacy (34 proc.). W Polsce blisko połowa mieszkańców (48 proc.) popiera takie rozwiązanie.

Raport dostępny jest pod adresem: www.osoz.pl/infografiki

Źródło: OSOZ

AW

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz