Roche: przyjęta regulacja NFZ zawiera błędy i narusza liczne przepisy prawa

09 Sierpnia 2018, 11:56 rak piersi mammografia biust amazonka

Roche Polska w opublikowanym przez siebie stanowisku stwierdza, że podpisane przez Prezesa NFZ zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programów lekowych jest niezgodne z przepisami prawa i może zadziałać na szkodę pacjentek z rakiem piersi, korzystających z leku trastuzumabu.

Roche zwraca uwagę, że zastosowanie współczynniku korygujących może spowodować, że koszt zakupu premiowanej wersji dożylnej będzie przekraczał koszt zakupu produktu o podskórnej drodze podania. 

- Uzasadnienie dotyczące korzyści ekonomicznych i poczynionych oszczędności przedstawione przez Prezesa NFZ nie znajduje potwierdzenia faktycznego. Nie jest prawdą, że ograniczenie praktycznej możliwości konkurencji jednej z form podania leku zawierającego substancję czynna – trastuzumab, ma na celu zwiększenie konkurencji oraz ma wspierać dalsze obniżanie ceny leku, gdyż wszystkie formy podania trastuzumabu mieszczą się w jednej i tej samej grupie limitowej - czytamy w uzasadnieniu producenta.

W opinii Roche Polska przyjęta regulacja zawiera błędy i narusza liczne przepisy prawa

Zdaniem producenta, regulacja stwarza poważne ryzyko sytuacji, w której świadczeniodawcy przy zamawianiu leków kierować się będą wyłącznie kryterium ekonomicznym – wbrew aktualnej wiedzy medycznej i potrzebom terapeutycznym konkretnego chorego.

-Presja na uzyskanie dodatkowego finansowania może skutkować także niezapewnieniem równego dostępu do leczenia, a w konsekwencji – naruszeniem praw pacjenta. W naszej ocenie przewidziane w zarządzeniu zachęty preferujące konkretną formę leku nadmiernie ingerują w decyzje terapeutyczne lekarzy, ograniczając wybór i możliwość podania najwłaściwszej dla danego pacjenta terapii - czytamy.

Nowe zarządzenie -wbrew założeniom-  może hamować rozwój konkurencji

- Wprowadzenie współczynników korygujących w zaproponowanej formie zaburza ideę grup limitowych. Jednocześnie objęcie zarządzeniem niektórych substancji czynnych w ramach wyłącznie wybranych programów lekowych jest w naszej ocenie działaniem anty-konkurencyjnym. Ponadto, zarówno wybór programów lekowych, w których mają być stosowane współczynniki korygujące, ich wysokość, jak i progi kosztowe – zostały wskazane bez uzasadnienia, co w naszym rozumieniu, może stanowić istotne różnicowanie warunków konkurencji oraz hamować jej rozwój - apeluje Roche Polska.

źródło: ROCHE

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Alex Piątek, 10 Sierpnia 2018, 9:12
Jest na to sposób, proszę państwa z firmy Roche. Wystarczy obniżyć cenę postaci po podawania drogą podskórną. Natychmiast poprawicie dostęp do waszego leku...