W 2017 r. nieznaczny wzrost liczby ludności w Polsce

09 Sierpnia 2018, 13:46 dziecko noworodek

W 2017 r. nastąpił nieznaczny wzrost liczby ludności. Zarejestrowano 402 tys. urodzeń żywych, tj. o prawie 20 tys. więcej niż rok wcześniej, jednak równie istotnie wzrosła liczba zgonów, a wzrost liczby ludności był głównie efektem zmian rejestrowanych migracji zagranicznych na pobyt stały.

W końcu 2017 r. liczba ludności Polski wyniosła 38,434 mln, tj. o 0,6 tys. więcej niż w końcu 2016 r. Tym samym także stopa przyrostu rzeczywistego była dodatnia, ale bliska zeru – wyniosła 0,001 proc. Oznacza to, że na każde 100 tys. ludności przybyła 1 osoba, natomiast w 2016 r. odnotowano ubytek rzeczywisty – na każde 100 tys. ludności ubyło 10 osób (–0,01 proc.) .

Nieznaczny w 2017 r. wzrost liczby ludności odnotowano po raz pierwszy po obserwowanym przez 5 lat spadku i nastąpił on przede wszystkim w wyniku zmian rejestrowanych migracji zagranicznych na pobyt stały. Co prawda w 2017 r. istotnie wzrosła liczba urodzeń, ale jednocześnie równie istotnie wzrosła liczba zgonów.

Więcej urodzeń i więcej ...zgonów

W 2017 r. zarejestrowano 402 tys. urodzeń żywych, tj. o prawie 20 tys. więcej niż w 2016 r.; współczynnik urodzeń wzrósł o 0,6 punktu promilowego (p. prom.) do 10,5 promili.

Jednocześnie wzrosła też liczba zgonów – zmarło ok. 403 tys. osób, tj. o prawie 15 tys. więcej w stosunku do poprzedniego roku.

Współczynnik umieralności wyniósł 10,5 promila (wobec 10,1 promila w 2016 r.). Zatem, w 2017 r. odnotowano nieznaczny ubytek naturalny – liczba urodzeń była o prawie 1 tys. niższa od liczby zgonów.

Współczynnik przyrostu naturalnego (na 1000 ludności) był ujemny, ale bliski zeru i wyniósł –0,02 promila; przed rokiem wynosił –0,2 promila.

Źródło: GUS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz