WUM rozwija współpracę z prywatną firmą w zakresie kardiologii inwazyjnej i elektrofizjologii

10 Sierpnia 2018, 9:31 pismo dokument podpis

Uniwersytet Medyczny w Warszawie podpisał list intencyjny o współpracy z firmą MedApp w celu rozwinięcia dotychczas już trwającej kooperacji w dziedzinach kardiologii inwazyjnej i elektrofizjologii. Współpraca ma polegać na wymianie doświadczeń i wsparciu w zakresie telemedycyny, rozwiązań holograficznych oraz druku 3D.

List intencyjny, którego założeniem jest rozwinięcie dotychczasowej kooperacji w dziedzinie kardiologii inwazyjnej i elektrofizjologii, został podpisany w tym tygodniu w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym przez prof. dr hab. med. Krzysztofa J. Filipiaka, Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju oraz Mateusza Kierepkę, prezesa MedApp S.A. 

- Dydaktyka jest dla nas bardzo ważna i chcemy kształcić studentów zgodnie najnowszymi osiągnięciami medycznymi. Bardzo często jest niestety tak, że publiczne uczelnie nie mają dostępu do najnowocześniejszych technologii, stąd potrzeba realizacji tych elementów w partnerstwie publiczno-prywatnym. Myślę więc, że podpisanie umowy to wstąpienie na nową ścieżkę dla obu naszych stron - ocenił prof. Filipiak.

- Wierzę, że to początek pełnej synergii między Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a MedAppem, już nie tylko w celu pilotażu, ale pełnej implementacji naszych technologii, a więc telemedycyny, rozwiązań holograficznych oraz druku 3D. Bez wsparcia WUM-u nie bylibyśmy tak daleko, jak jesteśmy. Zastosowanie kliniczne naszego produktu jest dla nas bowiem szczególnie ważne - podkreślił M. Kierepka.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz